Fortsatt mye å lære av PIAAC

Fleksibiliteten og selvstendigheten i norsk arbeidsliv ikke er så stor som vi liker å tro, viser forskningen til Liv Anne Støren ved NIFU.

NIFY-Forske Liv Anne Støren
NIFU-forsker Liv Anne Støren var en av flere forskere som presenterte funn på PIAAC-konferansen. (Foto: Espen Brynsrud)

Solid kunnskap er alfa og omega om vi skal greie å lage gode løsninger i kompetansepolitikken. I forslaget til statsbudsjett for 2018 konstaterer Kunnskapsdepartementet at kunnskapsgrunnlaget for kompetansepolitikken blir litt og litt bedre. PIAAC-undersøkelsen og forskingen som springer ut at den har bidratt til dette.

På Kompetanse Norges PIAAC-konferanse møttes forskningsmiljøer, statlige etater, partene i arbeidslivet og andre interessenter innen kompetansepolitikken. Et knippe forskere fra NIFU, Fafo, NTNU og Universitetet i Stavanger presenterte sine prosjekter, hvor PIAAC ligger til grunn. (Se program med oversikt over forskningen som ble presentert)

Er vi innovative nok?

– Er vi innovative på jobben? Spørsmålet var utgangspunktet for presentasjonen til forsker Liv Anne Støren ved NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). Støren leder forskningsprosjektet BRAIN (Barriers and drivers regarding adult education, skills acquisition and innovative activity). Et sentralt mål er å bruke PIAAC-data for å gjennomføre internasjonale sammenligninger på ulike sider ved voksenopplæring.

– PIAAC gir jo ikke direkte svar på spørsmål om innovasjon, men tallene kan være et godt utgangspunkt for videre forskning, sa Støren.

Må dyrke innovasjonsevnen

Fleksibiliteten og selvstendigheten i norsk arbeidsliv ikke er så stor som vi liker å tro.

– Norge skårer påfallende lavt på det å holde seg oppdatert på nye produkter og tjenester, sammenliknet med Danmark, Finland og Nederland, viser Størens forskning. I det kan det ligge en utfordring for norsk arbeidsliv som en bør ta tak i.

Resultatene i analysen tyder på at Norge har mye å vinne på å satse enda mer på arbeidsrelatert opplæring. Vi må i enda større grad dyrke fram de yrkesaktives evne til å være innovative og lærende på jobben, i form av aktiv søking etter og bruk av ny kunnskap.

Rapporten finner du her: Innovative learners at work: Results from the BRAIN project – the sub-project «Training, skills and innovation»

Læring i arbeidslivet

– Vi vet fortsatt for lite om læring i arbeidslivet, som er et av hovedmålene i Nasjonal kompetansepolitisk strategi, sa Kompetanse Norge-direktør Gina Lund da hun åpnet PIAAC-konferansen.

PIAAC og foregående internasjonale undersøkelser om voksnes ferdigheter har avdekket utfordringer. Det har ført til utvikling av konkrete tiltak. Mest kjent er kanskje Kompetansepluss. Kompetanse Norge forvalter en pott på nær 200 millioner kroner til kursing på jobben i 2016 gjennom denne støtteordningen

Trenger mer forskning

– Vi vet at læring på jobben er viktig, men vi vet for lite om hvordan det skjer, for lite om hvorfor noen ikke deltar, og for lite om samspillet mellom læring i og utenfor arbeidslivet. Vi trenger mer forskning på disse temaene, sa Lund.