Flere hundre kurs åpne for permitterte og arbeidsledige

Over 13 000 ledige og permitterte får nå muligheten til å velge mellom 235 ulike nettbaserte kurs på alle utdanningsnivåer. Mange av kursene starter opp allerede i slutten av juni.

To damer og en mann lærer via skjerm

Kompetanse Norge og Diku har den siste måneden tildelt 85 millioner kroner i støtte til høyskoler, universiteter, høyere yrkesfaglig utdanning og videregående skoler som tilbyr nettbasert utdanning. Målet er å legge til rette for at de som har ledig tid akkurat nå kan skaffe seg kompetansepåfyllet de trenger for å stå sterkere i arbeidsmarkedet.

–  Forskningen er entydig: Mangel på tid er en av de største hindringene for å delta i strukturert kompetanseheving. Det er nå endret. Over 400 000 har plutselig alt for mye ledig tid. Den frigjorte kapasiteten bør brukes til å investere i fremtiden. Nå er tiden inne for å ta det nettkurset man aldri fikk tid til, lære seg det nye digitale arbeidsverktøyet, fullføre fagbrevet eller mastergraden sin, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.

Det er tildelt midler til 46 ulike utdanningsinstitusjoner, som tilbyr mellom 1 og 25 ulike kurs til ledige og permitterte. Fagområdene med flest kurs er økonomi, administrasjon og ledelse (61 kurs), IKT og digitalising (30 kurs) og helse- og sosialfag (25 kurs).

Se oversikten over tilgjengelige kurs

Rask oppskalering

Direktør i Diku, Harald Nybølet, sier han er imponert over omstillingsviljen som norske utdanningsinstitusjoner har vist ved å raskt oppskalere de nettbaserte tilbudene sine.

– De har gjort en formidabel jobb, som for noen også fortsetter utover sommeren. Jeg håper permitterte og arbeidsledige benytter seg av denne muligheten og at kursene fylles opp.  Akkurat nå er riktig tidspunkt for å skaffe seg det faglige påfyllet som kan bidra til at flere kommer raskt tilbake i arbeid, sier Nybølet.

Om tildelingene

  • Etter bevilgninger fra regjeringen, lyste Diku og Kompetanse Norge i mai og juni ut inntil 100 millioner kroner til oppskalering av nettbaserte utdanningstilbud for ledige og permitterte. 
  • Samtidig ble det norske dagpengeregelverket endret, slik at arbeidsledige skal kunne ta utdanning uten å miste retten til dagpenger.
  • 166 av 269 mottatte søknader ble innvilget, hvorav rundt halvparten (78) var innen høyere utdanning.
  • Tildelingen fører til oppskalering av 235 kurs som vil kunne nå 13 347 ledige og permitterte.

Se listen over tildelingene