Fagbrev på jobb – endelig en tredje vei til fagbrev

Fra høsten blir det enklere for mange som står som ufaglærte i yrker å ta de fag- og svennebrevene de allerede nesten er kvalifisert for. Dermed får flere muligheten til å bli faglært og stå i jobb lengre.

En hånd ligger på en annens hånd
Foto: Pixabay

− I årene som kommer vil det være et økende behov for fagarbeidere i flere bransjer. Dette gjelder ikke minst i helse- og omsorgssektoren og i barnehagesektoren. Ufaglærte voksne er en viktig rekrutteringskilde, men disse møter hindringer på veien til fagbrev, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

I dag må man enten ha fullført læretiden som lærling eller ha minimum fem års heltidspraksis i faget for å melde seg opp til fagprøven.

Mulig allerede fra høsten av

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om endring i opplæringsloven. Det blir dermed åpnet for å ta fagbrev på jobb fra høsten 2018.

I prosjektet «Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011–14», der Kompetanse Norge hadde prosjektledelsen, prøvde fem fylkeskommuner ut ulike modeller for å bidra til at flere voksne i sektorene blir helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. På bakgrunn av prosjekterfaringene skisserte Kompetanse Norge en ny vei til fagbrev for voksne.

− Vi er glade for å gjenfinne de fleste av Kompetanse Norges forslag til en «tredje vei til fagbrev» i endringen i opplæringsloven som nå er vedtatt, sier Gina Lund.

Kandidatene skal gå opp til den samme fag- eller svenneprøven som lærlinger og avlegge de samme eksamenene som praksiskandidater, slik at de oppnår samme kompetanse som andre fagarbeidere.

Les om erfaringene og forslagene i prosjektrapporten (pdf).