E-veiledning skal styrke karrierearbeidet

I budsjettforslaget for 2018 har regjeringen satt av 25 millioner kroner til karriereveiledning. Med en ny e-veiledningstjeneste skal vi utvikle et helhetlig karriereveiledningstilbud, sier kunnskapsministeren.

Gina Lund og Henrik Asheim
Kunnskapsminister Henrik Asheim vil gi Kompetanse Norge og direktør Gina Lund oppdraget med å utvikle nettveiledning (Foto: Espen Brynsrud)

Karriereveileding er høyt prioritert i regjeringens arbeid med kompetansepolitikk. Med de 25 millionene skal Kompetanse Norge ifølge forslaget bygge en nasjonal e-veiledningstjeneste med base i Tromsø. I juni besluttet regjeringen at Kompetanse Norge skal etablere et nasjonalt kraftsentrum for karriereveiledning i ishavsbyen. I løpet av 2018 åpner vi et regionskontor i Tromsø.

– Til sammen skal dette gi oss en nettbasert plattform som kan nå alle, sa kunnskapsminister Henrik Asheim da han åpnet den nasjonale karriereveiledningskonferansen «Fremtiden banker på».

E-veiledningstjenesten skal bygges sammen med utdanning.no, som allerede er en mye brukt nettside. Men den nye nettsiden skal kunne treffe bredere. For mange kan informasjon og hjelp-til-selvhjelpsressurser på nettet gi de svarene og rådene de trenger.

– Hvis tilbudet er godt nok, så vil mange finne det de trenger der - på egen hånd, sa Asheim.

Nettkontakt med proffe veiledere

Kunnskapsminister Henrik AsheimPå litt sikt ser statsråden for seg å bygge et godt digitalt tilbud koblet med profesjonelle og tilgjengelige e-veiledere. Det skal bidra til at flere får tilgang på et kvalitativt bedre karriereveiledningstilbud.

– For de som trenger mer hjelp og mer direkte rådgivning, så tenker vi altså at e-veiledningstjenesten, hvor brukeren har lett tilgang på en-til-en-veiledning via chat, telefon eller lignende være neste lag av karriereveiledningen. Der kan du få snakke eller chatte anonymt med noen som kan gi deg umiddelbar respons – eller hjelpe deg videre, sa Asheim.

Personlig veiledning fortsatt viktig

Mange vil trolig fortsatt foretrekke å treffe et ekte menneske å snakke med og få råd av. Det kan være etter at de har brukt det digitale tilbudet først eller at de ønsker å gå direkte til en karriereveileder. Det gjenstår et godt stykke arbeid før alle i landet har tilgang til gode karriereveiledningstjenester.

– Satsingen innebærer også at det opprettes stillinger ved regionale karrieresentere, sa statsråden.

Et helhetlig karriereveiledningstilbud handler både om å utvikle nettjenester og styrke miljøet ved de regionale karrieresentrene. I den nasjonale kompetansepolitiske strategien peker regjeringen og partene i arbeidslivet på de regionale karrieresentrene som enda viktigere arenaer for rådgivning.

– En tillitserklæring

Kompetanse Norge-direktør Gina Lund– Det er en stor tillitserklæring at vi har fått oppdraget å utvikle den nye e-veiledningstjenesten. Karrieresentrene skal spille en hovedrolle i e-veiledningen, som skal være et supplement til de fysiske karrieretjenestene, sa Kompetanse Norge-direktør Gina Lund. Hun ønsket kunnskapsministeren velkommen til konferansen.

Karriereveiledning er ett av flere virkemidler i kompetansepolitikken. Derfor understreker Lund at et kraftsentrum for karriereveiledning ikke kan være basert på karriereveiledning alene. Arbeidet med karriereveiledning i Tromsø skal knyttes sammen med de andre virkemidlene.

– Vi skal ha ansatte som ser sammenhenger, kobler karriereveiledning sammen med andre tiltak og kan jobbe med kompetansepolitikk i et bredt perspektiv, sa Gina Lund.

Karriereveiledning er en viktig faktor i dette store puslespillet å skaffe Norge den kompetansen som trengs for å fylle morgendagens arbeidsliv.

– Det gir folk en knagg for å planlegge livet videre, og er spesielt viktig i en periode med behov for omstilling i arbeidslivet, mente kunnskapsministeren.