Det er aldri for sent å studere

15. april går fristen for å søke høyere utdanning ut. Den fristen kan åpne nye muligheter for mange.

Illustrasjon av en person som ikke vet hva hen skal velge

– Det er ikke bare 18-åringen som skal søke utdanning for første gang som bør merke seg datoen 15. april, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge.

– Arbeidslivet vårt endrer seg stadig raskere. Ingen av oss kan forvente å utføre de samme arbeidsoppgavene hele livet, og vi er alle avhengig av å utvikle kompetansen vår. Arbeidsplassen er vår viktigste læringsarena, men noen ganger kan det være nødvendig å vende tilbake til skolebenken, sier Lund.

Kompetanse Norge har fem råd til deg som lurer på om du skal studere:

1. Undersøk hvilke studier som passer for deg

Kanskje kan du ta et studium på deltid samtidig som du jobber? Flere studier gir deg også mulighet til å delta via nettet, og bare delta på noen samlinger i løpet av studieløpet.

2. Finn ut hvordan du kan øke motivasjonen din

Dersom du ser verdien av å bygge ut kompetansen din er du allerede godt i gang med å ruste deg selv for studier. Hvilke muligheter mener du kan åpne seg for deg dersom du lykkes med studiene, og hvordan kan du bruke dette perspektivet til å motivere deg selv?

3. Undersøk hvordan du kan få hjelp i hverdagen

For å lykkes som student som voksen kan det være viktig å få hjelp av omgivelsene. Det kan dreie seg om alt fra tilrettelegging på arbeidsplassen til barnepass og støtte i familien. I hvilken grad er omgivelsene dine forberedt på at du blir student?

4. Oppdag verdien av karriereveiledning

Som student har du som regel tilgang på gratis veiledning på studiestedet. En karriereveileder kan hjelpe deg med å oppdage dine egne styrker, kompetanser og interesser, se mulighetene på arbeidsmarkedet og gjøre meningsfulle valg knyttet til utdanning og arbeid.

5. Søk økonomisk støtte

Det er stor forskjell mellom ulike studier og studiesteder på hvor mye du må betale i avgift og for pensumbøker. I tillegg til Lånekassen finnes det en rekke fond, stipender og legater som støtter utdanning. Er du for eksempel medlem av en fagforening finnes det som regel en stipendordning du kan søke på.