Deltar i internasjonal politikkutvikling på karriereveiledingsfeltet

Denne uken er en norsk delegasjon med Ann Kristin Nilsen fra Kunnskapsdepartementet, Erik Hagaseth Haug fra Høgskolen i Innlandet og Gry Eilen Bakke fra Kompetanse Norge tilstede under ICCDPP-symposium i Seoul i Sør Korea.

Gry Eilen Bakke fra Kompetanse Norge, Erik Hagaseth Haug fra Høgskolen i Innlandet og Ann Kristin Nilsen fra Kunnskapsdepartementet
Gry Eilen Bakke fra Kompetanse Norge, Erik Hagaseth Haug fra Høgskolen i Innlandet og Ann Kristin Nilsen fra Kunnskapsdepartementet

Hvert symposium orienterer seg mot et hovedtema med fire undertema. I år er fokuset på hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi har endret organiseringen av arbeidslivet, og hvordan lokale og nasjonale forhold i stadig større grad påvirkes av globale forhold og økonomi.

Arbeidsledigheten blant unge er stigende, og våre karriereveier er blitt uklare og kan virke usikre. For å møte disse utfordringene må karriereveiledningen finne tilnærminger som møter innbyggernes behov samtidig som de gir en felles samfunnsgevinst. Undertema i år er:

  1. Understanding how work opportunities are changing
  2. Ensuring that content and delivery of career development programs and services are relevant
  3. Improving career practitioner training and practice
  4. Reforming career services in education and labour to focus on career competensies and successful transitions

– Årets temaer er høyaktuelle for den pågående norske utviklingen av et helhetlig system for livslang karriereveiledning, og svarer godt til innholdet i NOU om livslang karriereveiledning. Basert på tidligere erfaringer, vet vi at deltakelse gir godt overblikk over internasjonal politikkutvikling på karriereveiledningsfeltet, faglig utbytte og nyttige kontakter, sier seksjonsleder Cathinca F. Hatlem i Kompetanse Norge.

Under oppholdet vil deltakerlandene diskutere hvordan karriereveiledningstjeneste i de ulike landene møter dagens massive samfunnsendringer, og hvordan tjenestene kan tilpasses enkeltmenneskets og samfunnets behov.

Den norske delegasjonen deltar i et panel der de skal snakke om den kompetansepolitiske utviklingen i Norge. Delegasjonen vil fortelle om anbefalinger fra NOU 2016:7 om karriereveiledning, og om planene for utvikling av et kvalitetsrammeverk for karriereveilending. Kompetansebehovsutvalget som skal komme med anbefalinger om fremtidens kompetansebehov vil også være et viktig tema.