45 nye millioner til BKA

Regjeringen foreslår å utvide og styrke BKA med 45 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014. I tillegg vil regjeringen at BKA skal utvides til å gi opplæring i muntlig norsk for minoritetsspråklige i kombinasjon med andre grunnleggende ferdigheter.

Bilde av en rørlegger

– Det er positivt at regjeringen vil trappe opp satsingen på Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), sier Tom Sørhus, avdelingsdirektør i Vox.

De 45 millionene kronene er foreslått fordelt med 20 millioner kroner for å opprettholde aktivitetsnivået i 2014, og 25 millioner kroner til å utvide tilskuddsordningen BKA til også å omfatte grunnleggende ferdigheter i muntlig norsk.