– Norskprøven skal være en døråpner til jobb

Hittil i år har 19 600 innvandrere gjennomført norskprøven. Prøven kan være en døråpner inn til arbeidslivet. Men mange arbeidsgivere kjenner prøven for dårlig.

Bildet viser fungerende direktør Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge.
– Norsk språk åpner døren til integrering, utdanning og jobb, sier fungerende direktør Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge

– Norsk språk åpner døren til integrering, utdanning og jobb.

Det sier fungerende direktør Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk.

Hittil i år har 19 600 innvandrere tatt én eller flere delprøver i norsk. De 12 700 som nettopp er ferdige med sine prøver, får resultatene i god tid før høstens skole- og studiestart, og eventuelle jobbskifter etter sommeren.

Norskprøven er ment som en døråpner

– Norskprøven har fått en stadig viktigere rolle, sier Anderssen.

– Norskprøven er inngangsvilkår for både oppholdstillatelse og statsborgerskap i Norge, og prøveresultatene er viktige for å dokumentere norsknivået ved opptak til høyere utdanning, sier Anderssen.

Og ikke minst:

– Norskprøven er nyttig for arbeidsgivere. De kan bruke prøven til å vurdere om en jobbsøker, eller en ansatt, har de språkkunnskapene som trengs til stillingen, sier han.

For høye språkkrav stenger folk ute fra jobbmarkedet

Mange arbeidsgivere er imidlertid ikke kjent med at norskprøven for voksne innvandrere, som Kompetanse Norge har ansvaret for å utvikle, består av fire uavhengig delprøver: leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon og skriftlig framstilling. De måler hvor godt voksne innvandrere kan lese, lytte, skrive og snakke norsk.

– Språkkravet må være tilpasset arbeidsoppgavene, og de fire delprøvene gjør det mulig å stille differensierte krav. Det er for eksempel mulig å stille høyere krav til ferdigheter i lytteforståelse og muntlig, enn det stilles til ferdigheter i skriftlig framstilling, sier Anderssen.

– Dersom arbeidsgivere stiller høyere språkkrav enn det som faktisk er nødvendig, risikerer de å stenge døren til arbeidsmarkedet for mange gode arbeidstakere. Det bidrar hverken til integrering eller til smart samfunnsøkonomi, sier Anderssen.

Fakta om språknivåene:

A1
Du kan forstå og bruke kjente, dagligdagse ord og uttrykk. Du kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og hjelper deg.

A2
Du kan delta i enkle samtaler om vanlige og praktiske aktiviteter som du kjenner. Du kan lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til ditt arbeid. Du kan skrive korte, enkle beskjeder og fortelle om opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger.

B1
Du kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Du kan klare deg i de fleste situasjoner som kan oppstå, og kan skrive enkle tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer.

B2
Du kan forstå hovedinnholdet i komplekse eller akademiske tekster, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde og kan delta i samtaler med et relativt spontant og flytende språk, og du kan skrive klare, detaljerte og argumenterende tekster om et vidt spekter av emner.

 

Kompetanse Norge er direktoratet for kompetansepolitikk og har blant annet ansvaret for å utvikle og kvalitetssikre norskprøven. Prøven er utviklet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.