Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå

Vil du vite hvordan prøvene ser ut?

Eksempeloppgaver er tilgjengelig for begge delprøvene,  slik at du kan se hvordan prøven er bygd opp. Det er også laget eksempelsvar på både de skriftlige og de muntlige oppgavene til C1-prøven. Der kan du se hva som forventes på nivå C1.  

Eksempeloppgaver og eksempelsvar er tilgjengelig både på bokmål og nynorsk.

Eksempelprøvene virker ikke på mobil eller nettbrett.

Eksempeloppgaver

Delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling Delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon

Lær om Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå

 

Midlertidig teknisk feil: Resultatet i veiledningstesten vil bli feil dersom du sletter bokstaver i lukene uten å fylle inn på nytt.
Ta veiledningstesten

 

Eksempler på skriftlige svar med vurdering, delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling (pdf)

Vurdering av lydklipp (pdf)