Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå

Prøvedatoer 2020 og 2021:

2020  
NORSKPRØVEN C1 VINTER 2020 DATOER
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post fra mandag 11. januar 2021
Frist for å klage på resultat (Norskprøven C1 vinter) til og med mandag 8. februar 2021
2021  
NORSKPRØVEN C1 SOMMER 2021 DATOER
Påmelding norskprøve sommer onsdag 14. april til og med tirsdag 20. april
Prøveperiode mandag 31. mai til og med tirsdag 1. juni
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post fra tirsdag 22. juni
Frist for å klage på resultat (Norskprøven C1 sommer) til og med mandag 20. juli

 

Vil du vite mer om prøven?