Norskprøve

Informasjon til voksne innvandrere om norskprøve – her får du vite alt du trenger for å melde deg opp og ta norskprøven.

Påmelding norskprøve sommer er stengt!

Prøveperiode for norskprøve sommer: mandag 20. mai til og med tysdag 4. juni.

Har du spørsmål om tidspunkt for prøvene, eller når du skal få bekreftelse på prøve - ta kontakt med prøvestedet ditt.

Finn ut dato for påmelding, prøvetid, prøvebevis og klagefrist:

Viktige datoer for norskprøver 2019

NORSKPRØVE VÅR DATOER
Resultat på prøven(-e)
Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt
på e-post
fra fredag 5. april
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve vår)

til og med fredag 3. mai

   
NORSKPRØVE SOMMER

DATOER

Melde seg på norskprøve sommer

tirsdag 23. april til og med fredag 26. april

Prøveperiode

mandag 20. mai til og med tirsdag 4. juni

Resultat på prøven(e).
Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt
på e-post

fra 20. juni

Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (for norskprøve sommer) 

til og med torsdag 18. juli

   
NORSKRPRØVE HØST

DATOER

Melde seg på norskprøve høst mandag 26. august til og med fredag 30. august  (lenken legges ut klokka 09.00)
Prøveperiode mandag 23. september til og med fredag 27. september
Resultat på prøven(-e).
Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt
på e-post
fra 24. oktober
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (for norskprøve høst)  til og med 21. november
   
NORSKPRØVE VINTER DATOER
Melde seg på norskprøve vinter mandag 4. november til og med fredag 8. november  (lenken legges ut klokka 09.00)
Prøveperiode mandag 2. desember til og med tirsdag 10. desember
Resultat på prøven(-e).
Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt
på e-post
9. januar 2020
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve vinter) til og med 6. februar 2020

Meld deg på prøven

Påmelding norskprøven sommer er over

Har du spørsmål om prøveperioden, eller vil melde deg av? Ta kontakt med prøvestedet ditt.

I mange kommuner er det begrenset hvor mange kandidater som får plass på prøven. Det er derfor lurt å melde seg på tidlig i påmeldingsperioden. Noen prøvesteder arrangerer prøven kun for innbyggere i egen kommune. Hvis du melder deg opp i en annen kommune, kan du miste plassen din på prøven.

Hvis din kommune ikke tilbyr prøven, må du ta kontakt med en annen kommune for å høre om du kan ta prøven der.

Prøven blir arrangert i alle fylker. Påmelding til prøven er bindende. Du kan ikke melde deg på til norskprøven flere ganger i samme prøveperiode. Du kan ikke melde deg på når påmeldingen til prøven er stengt.

Hvem kan melde seg på prøven?

Alle som ønsker det, kan melde seg på prøven. Avsluttende prøve i norsk består av fire delprøver. Leseprøven, lytteprøven, muntlig prøve og prøve i skriftlig fremstilling. Du velger selv hvilke delprøver du vil ta.

Hvis du har rett til gratis opplæring i norsk, har du rett til å ta alle delprøvene gratis én gang. Du må kontakte voksenopplæringssenteret der du bor så tidlig som mulig før prøven for å melde deg på gratis prøve. Du skal ikke melde deg opp som privatist i privatistportalen.

Hvis du ikke har rett til gratis opplæring i norsk, eller du har tatt prøven før, må du betale en prøveavgift for å ta prøven. Hvis du skal betale selv, må du melde deg opp til prøven ved å gå inn på privatistportalen, som er tilgjengelig når oppmeldingen er åpen. Se tabellen øverst på siden for når påmelding for privatister starter.

Hvis du lurer på om det er obligatorisk for deg å ta prøven, kan du lese mer om tider, prøver og fritak på IMDi sine nettsider.

Hvis du lurer på om du har rett til gratis norskopplæring, kan du lese mer om rett og plikt på IMDi sine nettsider.

Påmelding til deler av prøven

Norskprøven består av en muntlig delprøve og tre skriftlige delprøver. Du kan velge om du vil melde deg opp til én delprøve, eller alle fire.

Påmelding til ny prøve før du har fått svar på klage

Hvis du har klaget på resultatet på skriftlig framstilling og venter på svar, må du selv bestemme om du vil melde deg opp til ny prøve. Hvis du får et bedre resultat fra klagebehandlingen etter at du har meldt deg opp til ny prøve, vil du ikke få prøveavgiften for den nye påmeldingen tilbake.

Når påmeldingen er åpen, så vil du se hva prøven koster på prøvestedet. Det er hver enkelt kommune som bestemmer hva prøven skal koste.

Hvis du har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk, kan du ta prøven gratis én gang. Hvis du ikke har rett til gratis opplæring, må du betale for prøven. Du må også betale prøveavgift hvis du tar prøve eller delprøve på nytt. Les mer om dette under «oppmelding».

Tilrettelegging av prøven

Lokal tilpasning av prøven

Du kan justere lyd på høretelefonene og skriftstørrelse i prøven på datamaskinen du bruker på prøvestedet. Dette trenger du ikke å søke om på forhånd. Du kan bruke eksempelprøvene for å finne ut hvordan dette virker.

Særskilt tilrettelegging av prøven

Hvis du har behov for tilrettelegging av prøven, kan du søke kommunen om dette. Du må kontakte prøvestedet ditt senest tre virkedager etter at oppmeldingen til prøven er stengt. Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped som du legger ved søknaden om tilrettelegging. Tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, at du får sitte på et eget rom når du skal ta prøven, eller at du får ta muntlig prøve uten medkandidat. Kommunen kan hjelpe deg dersom du ønsker å søke om særskilt tilrettelegging av prøven. Se prøvereglementet punkt 5.2 for mer informasjon.

Behov for en alternativ prøve

Hvis du har en syns- eller hørselshemming som gjør at du ikke kan ta den vanlige prøven, kan du søke om å få ta en alternativ prøve som er tilrettelagt for synshemmede eller tegnspråkbrukere. Dette kan også være aktuelt hvis du har dysleksi eller problemer med traumer.

Du må ta kontakt med prøvestedet ditt innen tre dager etter fristen for privatistoppmelding.

Se «Prøve for tegnspråkbrukere» for mer informasjon og eksempelprøver.

 

Nivåene i prøven

Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg opp. Du kan få hjelp til å velge nivå.

 • Nivå A1 tilsvarer den gamle Norskprøve 1
 • Nivå A2 tilsvarer den gamle Norskprøve 2
 • Nivå B1 tilsvarer den gamle Norskprøve 3
 • Nivå B2 gir grunnlag for opptak til høyere utdanning.

Ett av kravene for opptak til høyere utdanning i Norge er dokumenterte ferdigheter i norsk på nivå B2.

Om prøven

Norskprøven er en skriftlig og en muntlig prøve.

Den skriftlige prøven har tre deler:

 • lytteprøve (25–50 minutter)
 • leseprøve (75 minutter)
 • skriveprøve (90 minutter på A1–A2 og A2–B1, 120 minutter på B1–B2)

Se eksempeloppgaver for skriftlig prøve for å få vite hvordan de ulike oppgavetypene er.

Vurderingsskjema – skriftlig (bokmål, pdf)

Vurderingsskjema – muntlig (bokmål, pdf)

Delprøvene i lytt og les er adaptive. Det betyr at oppgavene på prøvene tilpasser seg det språklige nivået du er på. Antallet oppgaver du får vil variere ut fra svarene du gir. Jo flere riktige svar, jo flere og vanskeligere oppgaver får du. I tillegg vil delprøven i lytting bli lenger jo flere riktige svar du får.

Se eksempelsvar – bokmål skriftlig (pdf)

Se eksempelsvar – nynorsk skriftlig (pdf)

Den muntlige prøven er delt inn i en samtaledel og en individuell del. Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg opp. Den muntlige prøven varer i 20 til 30 minutter.

Se på eksempeloppgaver for muntlig prøve (pdf) for å få vite hvordan de ulike oppgavetypene er.

Prøvedato og innkalling til prøve

Se tabellen øverst på siden for å finne ut når neste mulighet til å melde deg på prøven er.

Du vil få innkallingsbrev fra prøvestedet senest to uker før du skal ta prøven. I brevet står det informasjon om dato, klokkeslett og sted du skal møte til prøven. Det er vanlig at skriftlig prøve og muntlig prøve gjennomføres på to forskjellige datoer.

Hvis du har spørsmål om prøvedatoen din, må du kontakte prøvestedet.

Øve til norskprøven

Øve til prøven

Du kan bruke eksempeloppgaver for å øve:

Eksempeloppgaver skriftlig prøve

Eksempeloppgaver muntlig prøve (pdf)

Det fins mange nettressurser du kan bruke til å øve deg i norsk:

Gratis ressurser for norskopplæring

Du kan ikke bruke noen hjelpemidler under prøven. Bruk av hjelpemidler eller forsøk på dette ses på som fusk. Eksempler på fusk kan være

 • bruk av internett, elektroniske hjelpemidler, smartbriller, smartklokker og mobiltelefon
 • bruk av andre dataprogrammer enn prøvesystemet (for eksempel Word, Notisblokk)
 • kopiering av hele eller deler av besvarelsen fra andre (plagiat)
 • bruk av falsk legitimasjon
 • bruk av ordbok eller medbrakte notater
 • kommunikasjon med andre enn ansatte ved prøvestedet under prøvegjennomføringen

Fusk, eller forsøk på fusk, fører til at

 • du blir bortvist fra lokalet
 • du ikke får prøvebevis for noen av delprøvene du har tatt i denne prøveperioden (dette gjelder for skriftlig og muntlig norskprøve)
 • du må vente til neste gjennomføring før du kan ta prøven på nytt
 • du må betale prøveavgift når du skal ta prøven neste gang

Ditt arbeid under delprøve i skriftlig framstilling (norskprøven) vil bli loggført.

Fusk kan bli avdekket under prøven, etter prøven eller under sensurering av besvarelser.

Hvis du blir tatt eller mistenkt for å fuske, får du et vedtak om dette. Du kan klage på vedtaket til kommunen.

Tekstene du skriver på delprøven i skriftlig framstilling (norskprøven) skal være ditt eget arbeid. Kopiering og plagiat er ikke tillatt. Hvis du har brukt hele eller deler av andre sine tekster (for eksempel fra Internett, lærebøker eller fra medelever) og presentert det som eget arbeid, blir dette vurdert som plagiat, og du får ikke en vurdering av delprøven.

Forfalskning av prøvebevis

Forfalskning av prøvebevis er regnet som dokumentforfalskning og blir politianmeldt.

Resultat og prøvebevis

Prøvebevis kommer i posten

 • Hvis du har spørsmål om prøvebeviset, må du ta kontakt med prøvestedet.
 • Husk å skrive riktig adresse når du melder deg på prøven.
 • Du får ikke vite resultatene dine før du får prøvebeviset.

Hvilket resultat kan jeg få, og når kommer prøvebeviset?

PrøveMulige resultaterPrøvebevis kommer i posten etter cirka:
Norskprøven*
 • Ikke nok grunnlag for vurdering
 • Under A1
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2
6–8 uker etter at du har tatt prøven
Samfunnskunnskapsprøven
 • Bestått
 • Ikke bestått
2–4 uker etter at du har tatt prøven
Statsborgerprøven
 • Bestått
 • Ikke bestått
2–4 uker etter at du har tatt prøven

*På norskprøven kan du få forskjellige resultater på hver av delene i prøven. Hvis du har tatt prøven flere ganger, er det det beste resultatet du har fått som står på prøvebeviset.

Husk å ta vare på prøvebeviset ditt!

Trenger du nytt prøvebevis?

Hvis du tok en prøve etter mars 2014, må du kontakte prøvestedet og be om kopi av prøvebeviset.

Hvis du tok en prøve før mars 2014, kan du fylle ut skjemaet nedenfor, så sender vi deg en bekreftelse på resultatet ditt. Du får svar innen tre uker. Vi har dessverre ikke mulighet til å sende ut nytt prøvebevis.

Jeg trenger nytt prøvebevis

Hvilken prøve tok du? *

Klage på gjennomføring

Du kan klage på formelle feil ved prøven. Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Du må klage til prøvestedet.

Klagefrist: tre uker etter at du tok prøven

Klage på resultatet

Du kan bare klage på resultatet på delprøve i skriftlig framstilling. Når du klager, kan du få samme, dårligere eller bedre resultat. Du kan ikke klage på resultatet på leseprøven, lytteprøven, eller på muntlig prøve.

Du kan ikke få se besvarelsen din på noen av delprøvene. Dette er fordi oppgavene kan bli brukt igjen i en prøve.

Når klagesensuren er ferdig, får du informasjon om resultatet av klagebehandlingen. Hvis du ikke får et høyere resultat på delprøven i skriftlig framstilling får du vite hvorfor resultatet ditt ikke er endret. Her kan du lese mer om vurderingskriteriene til prøven.

Klagefrist: tre uker etter at du fikk prøveresultatet

Klagefristen for norskprøve vår er over.

Hvis klagen inneholder sensitive eller fortrolige opplysninger, må du sende skriftlig klage per post i stedet for å bruke klageskjemaet. Send klagen til:

Kompetanse Norge
Rådhusgaten 2
5014 Bergen

Klagen må inneholde:

 • kandidatnummer
 • fullt navn
 • adresse
 • fødselsdato
 • e-post
 • telefonnummer
 • hvilken prøve kandidaten har tatt
 • prøvested

Påmelding til ny prøve før du har fått svar på klage

Hvis du har klaget på resultatet på skriftlig framstilling og venter på svar, må du selv bestemme om du vil melde deg opp til ny prøve. Hvis du får et bedre resultat fra klagebehandlingen etter at du har meldt deg opp til ny prøve, vil du ikke få prøveavgiften for den nye påmeldingen tilbake.