Norskprøve

Informasjon til voksne innvandrere om norskprøve – her får du vite alt du trenger for å melde deg opp og ta norskprøven.

Viktige datoer

29.03.2017         Prøvestedet sender prøvebevis for ekstra muntlig prøve i posten, senest 29. mars.
30.3.–7.4.2017 Påmelding til prøve (sommer)
22.5.–7.6.2017 Prøveperiode
28.6.2017 Prøvebevis for norskprøven sommer 2017 blir sendt i posten og karakterutskrift på e-post
19.7.2017 Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling
11.10.–20.10.17 Påmelding for privatister til prøve
27.11.–8.12.17 Prøveperiode

Meld deg på prøven

Påmelding til norskprøven for sommeren 2017 er stengt. Neste påmeldingsperiode for vinteren er 11.–20. oktober 2017.

I mange kommuner er det begrenset hvor mange kandidater som får plass på prøven. Det er derfor lurt å melde seg på tidlig i påmeldingsperioden.

Prøven blir arrangert i alle fylker. Påmelding til prøven er bindende. Du kan ikke melde deg på til norskprøven flere ganger i samme prøveperiode. Du kan ikke melde deg på når påmeldingen til prøven er stengt.

Hvem kan melde seg på prøven?

Alle som ønsker det, kan melde seg på prøven.

Hvis du har rett til gratis opplæring i norsk, har du rett til å ta alle delprøvene gratis én gang. Du må kontakte voksenopplæringssenteret der du bor for å melde deg på til gratis prøve.

Hvis du ikke har rett til gratis opplæring i norsk, eller du har tatt prøven før, må du betale en prøveavgift for å ta prøven. Hvis du skal betale selv, må du melde deg opp til prøven på denne siden når oppmeldingen er åpen.

Hvis du lurer på om det er obligatorisk for deg å ta prøven, kan du lese mer om tider, prøver og fritak på IMDi sine nettsider.

Hvis du lurer på om du har rett til gratis norskopplæring, kan du lese mer om rett og plikt på IMDi sine nettsider.

Påmelding til deler av prøven

Du kan velge om du vil melde deg på til både muntlig og skriftlig norskprøve samtidig, eller bare til én av dem. Hvis du skal ta skriftlig prøve første gang, må du ta alle tre delprøvene: leseprøve, lytteprøve og skriveprøve. Hvis du har tatt den skriftlige norskprøven på datamaskin før, kan du velge å ta kun én eller flere av delprøvene på nytt.

Når oppmeldingen er åpen, kan du se hva prøven koster på de forskjellige prøvestedene. Det er hver enkelt kommune som bestemmer hva prøven skal koste.

Hvis du har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk, kan du ta prøven gratis én gang. Hvis du ikke har rett til gratis opplæring, må du betale for prøven. Du må også betale prøveavgift hvis du tar prøve eller delprøve på nytt. Les mer om dette under «oppmelding».

Tilrettelegging av prøven

Syns- eller hørselshemming

Skal du ta prøven på tegnspråk, må du melde deg opp ved å sende en e-post til hanne.lauvik@kompetansenorge.no i samme perioden som den ordinære oppmeldingen. Det samme gjelder hvis du har syns- eller hørselshemminger som gjør at du trenger tilrettelagt prøve. Hvis du har hørselshemminger, men ikke er tegnspråkbruker, må du søke til prøvestedet ditt om tilrettelegging innen tre virkedager etter at oppmelding til prøven er stengt.

Annen tilrettelegging

Kandidater med dysleksi, talevansker eller traumeproblematikk kan også ha rett til tilrettelegging av prøven. Hvis du trenger tilrettelegging av prøven, må du kontakte prøvestedet ditt senest tre virkedager etter at oppmeldingen til prøven er stengt. Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped som du legger ved søknaden om tilrettelegging. Tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, at du får sitte på et eget rom når du skal ta prøven, eller at du får ta muntlig prøve uten medkandidat.

Nivåene i prøven

Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg opp. Du kan få hjelp til å velge nivå.

 • Nivå A1 tilsvarer den gamle Norskprøve 1
 • Nivå A2 tilsvarer den gamle Norskprøve 2
 • Nivå B1 tilsvarer den gamle Norskprøve 3
 • Nivå B2 gir grunnlag for opptak til høyere utdanning.

Ett av kravene for opptak til høyere utdanning i Norge er dokumenterte ferdigheter i norsk på nivå B2.

Om prøven

Norskprøven er en skriftlig og en muntlig prøve.

Den skriftlige prøven har tre deler:

 • lytteprøve (25–50 minutter)
 • leseprøve (75 minutter)
 • skriveprøve (90 minutter)

Se eksempeloppgaver for skriftlig prøve for å få vite hvordan de ulike oppgavetypene er.

Delprøvene i lytt og les er adaptive. Det betyr at oppgavene på prøvene tilpasser seg det språklige nivået du er på. Antallet oppgaver du får vil variere ut fra svarene du gir. Jo flere riktige svar, jo flere og vanskeligere oppgaver får du. I tillegg vil delprøven i lytting bli lenger jo flere riktige svar du får.

Den muntlige prøven er delt inn i en samtaledel og en individuell del. Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg opp. Den muntlige prøven varer i 20 til 30 minutter.

Se på eksempeloppgaver for muntlig prøve (pdf) for å få vite hvordan de ulike oppgavetypene er.

Prøvedato og innkalling til prøve

Norskprøven blir arrangert to ganger hvert år. Den neste prøveperioden er:

 •  fra 11.–20. oktober 2017

Du vil få innkallingsbrev fra prøvestedet senest to uker før du skal ta prøven. I brevet står det informasjon om dato, klokkeslett og sted du skal møte til prøven. Det er vanlig at skriftlig prøve og muntlig prøve gjennomføres på to forskjellige datoer.

Hvis du har spørsmål om prøvedatoen din, må du kontakte prøvestedet.

Du kan ikke bruke noen hjelpemidler under prøven. Bruk av hjelpemidler eller forsøk på dette regnes som fusk.

Eksempler på fusk kan være

 • bruk av internett, elektroniske hjelpemidler eller mobiltelefon
 • kopiering av hele eller deler av besvarelsen fra andre
 • bruk av falsk legitimasjon
 • bruk av ordbok eller medbrakte notater
 • kommunikasjon med andre enn ansatte ved prøvestedet under prøvegjennomføringen

Fusk, eller forsøk på fusk, fører til at

 • du blir bortvist fra lokalet
 • du ikke får resultat for noen av delprøvene du har tatt i denne prøveperioden (dette gjelder både skriftlig og muntlig)
 • du ikke kan ta prøven igjen før neste gjennomføring
 • du må betale prøveavgift når du skal ta prøven neste gang

Fusk kan bli avdekket under prøven, etter prøven eller under sensurering av besvarelser.

Hvis du blir tatt eller mistenkt for å fuske, får du et vedtak om dette. Du kan klage på vedtaket til kommunen.

Ditt arbeid under delprøve i skriftlig framstilling vil bli loggført.

Dersom du tidligere er tatt for fusk vil vedtaket fortsatt gjelde.

Plagiat:

Tekstene du skriver på delprøve i skriftlig framstilling skal være ditt eget arbeid. Plagiat tillates ikke. Dersom du har brukt hele eller deler av andres tekster (for eksempel fra internett, lærebøker eller fra medelever) og fremstilt det som eget arbeid, blir dette vurdert som plagiat, og du får ikke en vurdering av delprøven.

Resultat og prøvebevis

Prøvebevis kommer i posten

Har du spørsmål om prøvebeviset, må du kontakte prøvestedet.

Prøvestedet sender deg prøvebevis i posten cirka seks uker etter at du tok prøven. Det kan ta noen dagers postgang før du får det i posten.

Prøvebeviset viser resultatet ditt. Hvis du har tatt prøven flere ganger, er det det beste resultatet du har fått som står på prøvebeviset. Noen prøvesteder sender i tillegg ut karakterutskrift på e-post med oversikt over alle resultatene dine.

Du kan få forskjellige resultater på hver av delene i prøven. Du kan få resultatene: Under A1, A1, A2, B1 og B2.

Du får ikke vite resultatene dine før du får prøvebeviset.

Trenger du nytt prøvebevis?

Hvis du har tatt norskprøven i mai 2014 eller senere og har mistet prøvebeviset, må du kontakte prøvestedet ditt og be om kopi av prøvebeviset.

Hvis du tok Norskprøve 2, Norskprøve 3 eller Språkprøven før mai 2014, kan du sende en e-post til postmottak@kompetansenorge.no for å få bekreftelse på resultatet ditt. Du får svar innen tre uker. Vi har dessverre ikke mulighet til å sende ut nytt prøvebevis.

E-posten må inneholde:

 • navn (har du endret navn må du legge ved dokumentasjon)
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • fødselsdato (Ikke send hele fødselsnummeret ditt, kun fødselsdato) 
 • hvilken prøve du tok
 • når og hvor du tok prøven

Klage på gjennomføring

Du kan klage på formelle feil ved prøven. Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Du må klage til prøvestedet.

Klagefrist: tre uker etter at du tok prøven

Klage på resultatet

Du kan bare klage på resultatet på skriveprøven. Når du klager, kan du få samme, dårligere eller bedre resultat. Du kan ikke klage på resultatet på leseprøven, lytteprøven, eller på muntlig prøve. Kandidater som kan dokumentere at de har søkt opptak til høyere utdanning har krav på hurtigbehandling av sin klage.

Klagefrist: tre uker etter at du fikk prøveresultatet

Skjema for å klage på resultat

Hvis klagen inneholder sensitive eller fortrolige opplysninger, må du sende skriftlig klage per post i stedet for å bruke klageskjemaet. Send klagen til:

Kompetanse Norge
Rådhusgaten 2
5014 Bergen

Klagen må inneholde:

 • kandidatnummer
 • fullt navn
 • adresse
 • fødselsdato
 • e-post
 • telefonnummer
 • hvilken prøve kandidaten har tatt
 • prøvested
 • begrunnelse for klage