Nettbaserte utdanningstilbud rettet mot arbeidsledige og permitterte

Regjeringen har som følge av korona-krisen bevilget midler til at utdanningstilbydere kan sette i gang flere digitale utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer. Målet er at du som er ledig eller permittert skal kunne komme raskt i gang med arbeidslivsrelevant kompetanseutvikling.

Kvinne sitter foran en pc-skjerm med notater rundt seg
Foto: Bård Gudim for Kompetanse Norge