46 millioner kroner til utviklingsmidler i fagskolen

For første gang deler Kunnskapsdepartementet ut midler til utvikling av fagskoleutdanning. Utviklingsmidlene er en del av regjeringens satsing på fagskoleutdanning og en direkte oppfølging av Meld. St. 9 «Fagfolk for femtiden».

Det ble satt av 35 millioner kroner til utviklingsmidler, men departementet fant rom til å øke potten med 11,1 millioner kroner, til 46,1 millioner kroner. Totalt søkte fagskolene om 80 millioner kroner.

Midlene skal gå til prosjekter som bidrar til kvalitetsheving av fagskoleutdanning, for eksempel gjennom bruk av teknologi for læring i utdanningen, eller engangsinvesteringer i utstyr og infrastruktur som bidrar til å heve kvaliteten i utdanningen.

Les mer om tildelingen på nettsiden til Kunnskapsdepartementet