Styrking av nasjonal koordinering i fagskolesektoren

I sommer fikk Nasjonalt fagskoleråd tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet for å arbeide for en styrking av nasjonal koordinering i fagskolesektoren.

Rent formelt er det Kompetanse Norge som sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd som har mottatt midlene, men pengene skal disponeres av Nasjonalt fagskoleråd.

Bakgrunnen for tildelingen er blant annet at flere lovendringer i tiden fremover vil påvirke de kravene som stilles til fagskolene. Koordnering av sektoren og fremtidig organisering er derfor viktig for å stå styrket når de nye kravene blir gjort gjeldende.

Nasjonalt fagskoleråd har i høst invitert nasjonale utvalg og råd til workshop for å finne frem til hvordan man best kan styrke koordineringen og fremtidig organisering.

Den første workshopen fant sted 18. oktober i Oslo sentrum. Der ble de overordnede linjene tegnet opp. Neste workshop vil finne sted fredag 3. november på Gardermoen. Der er målet å lande noen konkrete løsninger.