Ny stortingsmelding: Fagfolk for fremtiden

Fredag 2. desember la regjeringen frem Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden.

Illustrasjon fra forsiden av meldingen

I stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» legger regjeringen frem en rekke tiltak for å styrke kvaliteten i fagskolen. Målet er å gjøre fagskoleutdanningene mer attraktive som et fullverdig yrkesrettet alternativ til universitets- og høyskoleutdanninger.

Meld. st. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden