Menn velger lengre fagskoleutdanning

Ferske tal frå SSB viser at flest menn vel toårig fagskoleutdanning.

Hausten 2017 var det omlag 15 300 studentar i fagskoleutdanning i Noreg. Av desse var det 56 % som gjekk toårig fagskoleutdanning, og det store fleirtalet av dei var menn, viser tal fra SSB.

Tala var motsett for kvinner. I fylgje SSB er det flest kvinner som vel fagskoleutdanning med varighet under 2 år.

Les meir her