Fagskolen som viktig tilbyder av etter- og videreutdanning

Torsdag 10. august ble Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge, intervjuet i Nyhetslunsj på NRK Radio om etter- og videreutdanning.

Bakgrunnen var resultatene fra Lærevilkårsmonitoren, en årlig undersøkelse som gjøres av SSB på oppdrag fra Kompetanse Norge. Undersøkelsen viser at det er 30 % færre som tar etter- og videreutdanning i dag enn det var for 10 år siden. Undersøkelsen viser også at de som trenger det mest, deltar minst i etter- og videreutdanningstilbud. Lund sa blant annet at det er viktig å bygge kompetanse i Norge slik at arbeids- og næringslivet får tilbud på den kompetansen de etterspør. Hun avsluttet intervjuet med å si at bygging av kompetanse ikke bare gjelder for de med teoretisk bakgrunn, men at det er «minst like viktig at de som har fagopplæring får tilbud om videre- og etterutdanning som gjør at de holder tritt med utviklingen på jobben».

Arvid Ellingsen, leder av Nasjonalt fagskoleråd, understreker fagskolens potensial som en viktig tilbyder av etter- og videreutdanning.