Møteplan

Her finner du en oversikt over møter i Nasjonalt fagskoleråd. Dagsorden blir lagt ut når den er klar. Referat fra møtet skal godkjennes i påfølgende møte, og legges ut her når det er godkjent.