Deltakelse i utvalg

Nasjonalt fagskoleråds representanter.

NOKUTs styre

Svein Harald Larsen, Nelfo.  

Les om NOKUTs styre her.

NOKUTs klagenemnd for fagskoleutdanning

Leder: Rolf Strøm 

Vara for leder: Berit Moldeskred Mo

Medlemmer: Svein Qvist-Eriksen, Sture Flaaten, Ingunn Carling, student Karina D. Morales

Varamedlemmer: Edel Rosvold, Andreas Stellander, Margrethe Tschudi, student Einar Teigstad Lervik

MARKOM 2020

Alf Furland, rektor ved fagskolen i Ålesund

Roald Isaksen, Bodin maritime fagskole

 

Se også: 

Rapporten En utdanning du kommer langt med

MARUTs forslag til maritim profesjonsutdanning (pdf)

Utredning om maritim uttdanning fra Norgesnettrådets sekretariat

Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs» (pdf)

Fagskolens statistikkforum

Privat sektor: Knut Erik Beyer-Arnesen, leder av Forum for fagskoler

Offentlig sektor: Bård Inge Thun, nasjonal fagskolekoordinator

Statistikkforumet skal være en bidragsyter i utvikling og etablering av fagskolestatistikk.

Les mer om Forum for fagskolestatistikk

Les også rapport fra Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk som danner grunnlaget for arbeidet statistikkforumet skal gjøre.

Se også presentasjoner fra NOKUTs fagskolekonferanse 27.–28. oktober 2010 som fokuserte på etablering av fagskolestatistikk:

Hvordan bedret statistikk vil bedre kunnskapen om fagskolene

Resultatene fra høringen om fagskolestatistikk

Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning

Arvid Ellingsen, leder av Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt forum for karriereveiledning

Arvid Ellingsen, leder av Nasjonalt fagskoleråd

Chain 5 - Europeisk nettverk for kompetanser på nivå 5

Knut Erik Beyer-Arnesen, leder av Forum for fagskoler

Database for statistikk om høyere utdanning – referansegruppe

Adeline Landro, Hordaland fylkeskommune

Referansegruppe for studiebarometeret for fagskolestudenter

Pål Hægland, Høyskolen Kristiania 

Jan Erik Lie, Vestfold fylkeskommune 

Kjersti Hopland Kvale, Hordaland fylkeskommune