Deltakelse i utvalg

Nasjonalt fagskoleråds representanter.

NOKUTs styre

Svein Harald Larsen, Norsk Teknolog (fagsjef utdanning og rekruttering); vara Nasjonalt fagskoleråd svein.harald.larsen@norskteknologi.no

Les om NOKUTs styre her.

NOKUTs klagenemnd for fagskoleutdanning

Leder: Rolf Strøm 

Vara for leder: Berit Moldeskred Mo

Medlemmer: Svein Qvist-Eriksen, Sture Flaaten, Ingunn Carling, student Karina D. Morales

Varamedlemmer: Edel Rosvold, Andreas Stellander, Margrethe Tschudi, student Einar Teigstad Lervik

MARKOM 2020

Bernt R. Almedal, leder RFF, bernt.almedal@vaf.no,

Frode Sund, NHO Sjøfart, frode.sund@nhosjofart.no

Se også: 

Rapporten En utdanning du kommer langt med

MARUTs forslag til maritim profesjonsutdanning (pdf)

Utredning om maritim uttdanning fra Norgesnettrådets sekretariat

Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs» (pdf)

Fagskolens statistikkforum

Privat sektor: Knut Erik Beyer-Arnesen, knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no,

Offentlig sektor: Bård Inge Thun, bit@fagskole.org,

Statistikkforumet skal være en bidragsyter i utvikling og etablering av fagskolestatistikk.

Les mer om Forum for fagskolestatistikk

Les også rapport fra Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk som danner grunnlaget for arbeidet statistikkforumet skal gjøre.

Se også presentasjoner fra NOKUTs fagskolekonferanse 27.–28. oktober 2010 som fokuserte på etablering av fagskolestatistikk:

Hvordan bedret statistikk vil bedre kunnskapen om fagskolene

Resultatene fra høringen om fagskolestatistikk

Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning

Arvid Ellingsen, arvid.ellingsen@lo.no

Nasjonalt forum for karriereveiledning

Arvid Ellingsen, arvid.ellingsen@lo.no

Chain 5 - Europeisk nettverk for kompetanser på nivå 5

Knut Erik Beyer-Arnesen, knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

Database for statistikk om høyere utdanning – referansegruppe

Adeline Landro, adeline.landro@hfk.no

Referansegruppe for studiebarometeret for fagskolestudenter

Pål Hægland, pal.haegland@kristiania.no

Jan Erik Lie, janli@vfk.no

Kjersti Hopland Kvale, kjersti.hopland.kvale@hfk.no