Konferanse om ledelse i fagskolesektoren

Oppdatert program: Fredag 9. november, fra kl. 09.00 til kl. 14.30, arrangerer Nasjonalt fagskoleråd en konferanse om god styring og ledelse i fagskolesektoren. Kunnskaps- og integreringsminister Jan ...
Oppdatert program: Fredag 9. november, fra kl. 09.00 til kl. 14.30, arrangerer Nasjonalt fagskoleråd en konferanse om god styring og ledelse i fagskolesektoren. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner deler ut utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2018. Stedet for konferansen er Lærernes Hus i Oslo sentrum.

Konferansen har temaet god ledelse og styring i fagskolesektoren.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner deler ut Utdanningskvalitetsprisen 2018. Les mer om prisen og nominasjon til denne på nettsiden til Diku.

Blant innlederne er kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt fagskoleråd, Rønnaug Lyckander, OsloMet, Christoffer Blaalid, fungerende leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, Kristian Ilner, NHO, Solfrid Lind, styreleder i Fagskolen Kristiania AS, Svein H. Andersen, styreleder i AOF Haugaland og Gard Tekrø Rolid, rektor ved Fagskolen Innlandet.

Sture Berg Helgesen (KD) er konferansier.

Programmet er oppdatert.

Mann står foran digital skjerm

Søk om tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse

Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler på totalt 10 millioner kroner til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Utdanningstilbudet skal rette seg mot bedrifter og arbei ...
Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler på totalt 10 millioner kroner til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Utdanningstilbudet skal rette seg mot bedrifter og arbeidstakere som har behov for mer kompetanse som følge av digitalisering, og har søknadsfrist 12. november.

Den kommende digitaliseringen i arbeidslivet innebærer at arbeidsoppgavene endres og at nye arbeidsoppgaver og nye jobber oppstår. Digital omstilling vil kreve ny kompetanse både hos ledere og ansatte. I dag finnes det relativt få videreutdanningstilbud innenfor digital kompetanse og tilbud som er rettet mot å støtte bedrifters digitaliseringsprosesser.

Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse er derfor et virkemiddel i regjeringens kompetansereform Lære hele livet. Målet med kompetansereformen er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Mål med tiltaket er:

  • Bedre tilgang til fleksible videreutdanningstilbud for bedrifter som har behov for kompetanse for å digitalisere virksomheten sin
  • Bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud i digital kompetanse for enkeltpersoner
  • Økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet om å utvikle videreutdanningstilbud

Tilbudene skal utvikles som et gjensidig forpliktende samarbeid mellom klynger eller andre sammenslutninger av bedrifter og akkrediterte universiteter, høyskoler, eller fagskoler. Både private og offentlige utdanningsinstitusjoner, samt bedrifter kan søke. Offentlige virksomheter kan ikke søke.

Utdanningstilbudene skal etter planen starte opp i 2019. Det kan tildeles midler til prosjekter med en varighet på inntil to år. Tilbudene kan være videreutdanningstilbud innenfor teknologi, eller videreutdanning som gir kompetanse som er nødvendig for å digitalisere virksomheter. Videreutdanningstilbudene må gi studiepoeng og kunne kombineres med tilnærmet full jobb.

Søknadsfristen er 12.11.2018.

Les hele utlysningen


Kontakt

Kompetanse Norge er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd. Har du noen spørsmål, kontakt oss på fagskoleradet@kompetansenorge.no.