Forside på brosjyrer om fagskolen

Informasjonsmateriell om fagskolen

Materiellet gir informasjon om hvilke muligheter fagskoleutdanning gir. Det er utviklet av Nasjonalt ...
Materiellet gir informasjon om hvilke muligheter fagskoleutdanning gir. Det er utviklet av Nasjonalt fagskoleråd.

Kontakt

Kompetanse Norge er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd. Har du noen spørsmål, kontakt oss på fagskoleradet@kompetansenorge.no.