Seminar med Nasjonal klagenemnd

Onsdag 31. januar arrangerte Nasjonalt fagskoleråd et seminar med Nasjonal klagenemnd for fagskolesaker. Fungerende leder i Organisasjon for norske fagskolestudenter og leder i Lokal klagenemnd for fa ...
Onsdag 31. januar arrangerte Nasjonalt fagskoleråd et seminar med Nasjonal klagenemnd for fagskolesaker. Fungerende leder i Organisasjon for norske fagskolestudenter og leder i Lokal klagenemnd for fagskoleutdanning i Hordaland holdt også innlegg.

Her kan du se opptak fra alle innleggene som ble holdt. Den første delen med Nasjonal klagenemnd er av plasshensyn delt opp i tre deler.

Om arbeidet i Nasjonal klagenemnd for fagskolesaker – del 1

Ved leder Marianne Klausen og nestleder Øystein Holme

Om arbeidet i Nasjonal klagenemnd for fagskolesaker – del 2

Ved leder Marianne Klausen og nestleder Øystein Holme

Om arbeidet i Nasjonal klagenemnd for fagskolesaker – del 3

Ved leder Marianne Klausen og nestleder Øystein Holme

 

Case om habilitet

Ved Sunniva Schultze-Florey, leder for lokal klagenemnd i Hordaland

Klagesaker med et studentperspektiv

Ved Christoffer Blaalid og Sander Bjerkevoll fra Organisasjon for norske fagskulestudentar, ONF

Kontakt

Kompetanse Norge er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd. Har du noen spørsmål, kontakt oss på fagskoleradet@kompetansenorge.no.