Nasjonal kompetansestrategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS) ble underskrevet av Statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og partene februar 2017. Vi har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å belyse spørsmål fra strategien som del av oppfølgingen.

Hvite ikoner i røde bokser formet som deler av et hjul

Fredag 3. februar 2017 signerte statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og partene den nye «nasjonal kompetansepolitisk strategi». Så bred enighet har det aldri vært før i kompetansepolitikken.

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017–2021 (pdf)

Oppfølging av Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Hva skal til for å få et bedre fungerende marked for etter- og videreutdanning?

Kompetanse Norge har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å belyse spørsmål fra strategien som del av oppfølgingen av Nasjonal kompetansepolitisk strategi. Arbeidet skjer i samarbeid med Innovasjon Norge. Dette skal resultere i konkrete anbefalinger som skal være basert på forskning, erfaring og annen kunnskap om hvordan markedet for etter- og videreutdanning fungerer i dag, og hva som skal til for å få markedet til å fungere bedre.

Følgende spørsmål skal belyses:

 • Hvordan kan myndighetene og partene i arbeidslivet støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning?
 • Hva skal til for at bedrifter investerer mer i etter- og videreutdanning?
 • Hvilken rolle spiller trepartssamarbeidet for investering i etter- og videreutdanning?
 • Hvordan kan vi styrke samarbeid om kompetanseutvikling på tvers av bedrifter, for eksempel i klynger og andre næringsmiljøer?
 • Hvordan kan klynger næringsliv og utdanningsinstitusjoner samarbeide om utvikling av gode og fleksible etter- og videreutdanningstilbud som dekker regionale behov?

Idéverksteder

For å fange opp ideer og innspill fra alle aktører, arrangerer Kompetanse Norge høsten 2017 tre idéverksteder. Vi inviterer representanter fra partene i arbeidslivet, nasjonale, regionale og lokale myndigheter, opplærings- og utdanningsinstitusjoner, klynger, øvrig næringsliv og andre aktører til å delta.

2. november: Idéverksted i Bodø

Program for Bodø, 2. november (pdf)

Presentasjoner:


8. november: Idéverksted i Oslo

Program for Oslo, 8. november (pdf)

Presentasjoner:


16. november: Idéverksted i Ålesund

Program for Ålesund, 16. november (pdf)

Presentasjoner:

For mer informasjon kontakt randi.husemoen@kompetansenorge.no

 

Lanseringen av Nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS)

Statsminister Erna Solberg, Kompetanse Norge-direktør Gina Lund og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen,

En splitter ny kompetansepolitisk strategi

Fredag 3. februar signerte statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og partene den nye «nasjonal kompetansepolitisk strategi». Så bred enighet har det aldri vært før i kompet ...
Fredag 3. februar signerte statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og partene den nye «nasjonal kompetansepolitisk strategi». Så bred enighet har det aldri vært før i kompetansepolitikken.

Les Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017–2021 (pdf)

Her ser du web-tv-sendingen fredag 3. februar, når partene møtes i et panel. (Sendingen starter kl 1315, og kan også ses i opptak senere.)

Kompetanse Norge har vært sekretariat og pådriver for strategiarbeidet siden oppstarten i november 2015, da den første temakonferansen ble arrangert. Siden da har et titalls konferanser og seminarer over store deler av landet satt søkelyset på ulike deler av kompetansepolitikken.

– Møteplassene og den brede deltakelsen har vært viktige for den brede oppslutningen det nå er om strategien, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

Alle temakonferansene er blitt direkteoverført på web-tv og kan ses i opptak på kompetansenorge.no.

Viktig at partene tar eierskap

– Skal vi lykkes er det avgjørende at alle parter tar eierskap til strategien. Dette må ikke ende opp som kun regjeringens strategi. Det sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi da startskuddet for arbeidet gikk.

Nå er den kompetansepolitisk strategien ferdig snekret og fredag 3. februar kl. 12 ble den lansert den med taler av statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fra ord til handling

Etter signeringen stilte partene opp i et panel sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, for å snakke om «Hvordan gå fra ord til handling?» Her ble toppsjiktet i NHO, LO, Spekter, KS, Virke, YS, Unio og Akademikerne representert. I tillegg stilte VOFO. Direktør Gina Lund i Kompetanse Norge ønsket velkommen og Terje Svabø ledet panelet. Her snakket paneldetakerne om hva som var viktigst for dem, ut fra egen organisasjons ståsted. For selv om enigheten er stor om hovedmålene, så er det mange syn på veien dit.

– Vi har etablert et bredt samarbeid med partene i arbeidslivet, frivilligheten og andre sentrale kompetansepolitiske aktører i dette arbeidet. Den gode kontakten og den brede oppslutningen er et godt utgangspunkt i arbeidet som nå kommer med å omsette dette til handling, sier Gina Lund. 

Skal synliggjøre politikken

Den kompetansepolitiske strategien er en avtale som vil bli viktig for framtiden. Omstillingstakten i samfunnet øker og vi må sikre at vi har riktig kompetanse og tar den i bruk for å lykkes. Samtidig som vi feirer nasjonal kompetansepolitisk strategi, vil vi også markere at vi ved årsskiftet endret navn til Kompetanse Norge.

– Det nye navnet vårt peker tydeligere på vårt nasjonale oppdrag som er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Kompetanse Norge skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling. Lykkes Norge med kompetansepolitikken, lykkes vi også med et mer inkluderende samfunn, økonomisk vekst, et konkurransedyktig næringsliv og grunnlag for fortsatt velferd, sier Lund.

Paneldiskusjonen i opptak

Her er opptaket fra paneldiskusjonen (lanseringen av NKPS)

 • Publiseringsdato:

  Lansering av Nasjonal kompetansepolitisk strategi

  Nasjonal kompetansepolitisk strategi ble lansert fredag 3. februar. Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge inviterer i den forbindelse alle som har bidratt i prosessen med å utvikle strategien til et lanseringsarrangement på Scandic St. Olavs plass. Paneldiskusjonen vil streames.

 • Partene i arbeidslivet: Dette vil vi trekke frem i nasjonal kompetansepolitisk strategi (filmer)

  Partene i arbeidslivet forteller hva de vil vi trekke frem i nasjonal kompetansepolitisk strategi.

  Akademikerne (Youtube)

  KS (Youtube)

  LO (Youtube)

  NHO (Youtube)

  Unio (Youtube)

  Virke (Youtube)

  YS (Youtube)

  Oppdrag og arbeid med Nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS)

  Kompetanse Norge har vært sekretariat og pådriver for strategiarbeidet siden oppstarten i november 2015, da den første temakonferansen ble arrangert. Et titalls konferanser og seminarer ble gjennomført over store deler av landet for å sette søkelyset på ulike deler av kompetansepolitikken.

  – Møteplassene og den brede deltakelsen har vært viktige for den brede oppslutningen det nå er om strategien, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

  Viktige temaer for Kompetanse Norge (fra strategien, pdf)

  Oppdraget og arbeidet med strategien

  Hva skal til for at vi sammen skal lykkes med fortsatt omstilling? Hvordan skal vi sikre tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft, god kompetanse og målrettet læring i arbeidslivet?

  Regjeringen har besluttet å lage en nasjonal strategi for kompetansepolitikk som skal svare på disse utfordringene. Kompetanse Norge er sekretariat for strategiarbeidet, som blir ledet av Kunnskapsdepartementet.

  Evne til omstilling i arbeidslivet vil bli stadig viktigere i årene framover. Skal Norge nå målet om et konkurransedyktig næringsliv, fortsatt økonomisk vekst, en effektiv forvaltning og et inkluderende samfunn, er regjeringen avhengig av et nært samarbeid med partene i arbeidslivet og andre sentrale kompetansepolitiske aktører.

  Strategiens hovedtemaer er:

  • Hvordan kan vi oppnå god nok kompetanse i arbeidslivet?
  • Hvordan få nok tilgang til kvalifisert arbeidskraft?
  • Hvordan oppnå målrettet læring i arbeidslivet?

  Rammeverk for nasjonal kompetansestrategi (pdf)

  Avgrensning av arbeidet med nasjonal kompetansestrategi (pdf)

  Utkast til nasjonal kompetansepolitisk strategi til strategipartsmøtet 15.11(pdf)

  Du kan også følge og kommentere strategiarbeidet i sosiale medier ved å bruke #kompetansestrategi2016.

  Temakonferanser

  Kompetanse Norge arrangerte seks temakonferanser for å få fram innspill til strategien fra partene og andre sentrale aktører i kompetansepolitikken.

   Temakonferansene:

  1. Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk Konferansen var i Oslo 10. november 2015. Du kan se opptak av innleggende og laste ned presentasjonene. Se også oppfølgingsmøte etter konferansen.
  2. Krav til omstilling og kompetanseutvikling i arbeidslivet Konferansen var i Stavanger 4. februar 2016. Du kan se opptak av innleggene og laste ned presentasjonene.
  3. Samordnet innsats for voksnes læring. Konferansen ble arrangert på Scandic Fornebu i Oslo 4. april 2016.
  4. Frokostseminar om nasjonal kompetansestrategi. Seminaret ble arrangert hos Kompetanse Norge (tidligere Vox), 20. mai 2016.
  5. Samisk perspektiv i nasjonal kompetansepolitisk strategi – Sámi perspektiiva našunála gealbopolitikihkkálaš strategiijas. Konferansen ble arrangert på Clarion Hotel The Edge, Tromsø 01. juni 2016.
  6. Seminar om ulike sider ved vilkår for læring i arbeidslivet. Seminaret ble arrangert 20. juni 2016.
  7. Gode valg for den enkelte og samfunnet. Konferansen vil være en pre-konferanse til ministermøte om Skills Strategy. Konferansen arrangeres på Hotell Scandic Ørnen i Bergen 29. juni 2016.
  8. Vox-arrangementer på Arendalsuka 2016 (Tre debatter: Kafedebatt 16. august: «Skal hele jobben gjøres på jobben?», strategikonferanse 17. august: «Norge i omstilling: Hvordan heve kompetansen og sikre at færre faller utenfor?» og kafedebatt 18. august: «Hvorfor tar vi ikke i bruk innvandrernes kompetanse?)
  9. Frokostseminar: Seniorpolitiske perspektiver i nasjonal kompetansepolitisk strategi. Seminaret ble arrangert hos Kompetanse Norge (Vox), 29. september 2016.

  Alle temakonferansene er blitt direkteoverført på web-tv og kan ses i opptak på kompetansenorge.no.

  Aktuelt

  Portrett av Bjørn Haugstad

  En felles kompetansestrategi

  – Skal vi lykkes er det avgjørende at alle parter tar eierskap til strategien. Dette må ikke ende opp som kun regjeringens strategi. Det sier statssekretær Bjørn Haugstad om arbeidet med en nasjonal k ...
  – Skal vi lykkes er det avgjørende at alle parter tar eierskap til strategien. Dette må ikke ende opp som kun regjeringens strategi. Det sier statssekretær Bjørn Haugstad om arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi.

  I samarbeid med Kunnskapsdepartementet inviterte Vox nylig partene i arbeidslivet og andre sentrale aktører til et oppfølgingsmøte om nasjonal kompetansestrategi etter den første temakonferansen i november. Formålet med møtet var blant annet å diskutere tematisk innhold og avgrensing av strategien. Haugstad la i sin innledning vekt på at alle involverte aktører må ta eierskap til strategien, og at dette er et arbeid departementet ikke kan gjøre alene.

  – Dette er ikke en strategi der partene og andre skal gi innspill som departementet vurderer. Vi må sammen komme frem til et godt og fremtidsrettet innhold, sa Haugstad.

  Utfordringene kan kun løses gjennom samarbeid

  Statssekretæren understreket hvor viktig det er at Norge får på plass en nasjonal kompetansestrategi.

  – Dette er et arbeid som blir veldig viktig nå fordi vi har det omstillingspresset vi har i norsk økonomi. Det er raskere, hardere og mer brutalt for en del enn det vi hadde forutsett. Morgendagens arbeidstakere må ha med seg generiske ferdigheter som gjør dem i stand til å utvikle og skape morgendagens arbeidsliv.

  For å få til denne omstillingen må vi jobbe sammen.

  – Kompetansepolitikk er mer enn bare utdanningspolitikk og formell læring. Det handler om å bidra til at den enkelte skal ha den kompetansen som trengs for å være inkludert i arbeids- og samfunnslivet. Vi ser at utfordringene i kompetansepolitikken ofte kun kan løses gjennom samarbeid mellom aktører på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, sier Haugstad.

  Vox jobber nå videre med å oppsummere innspillene som er kommet inn i forbindelse med møtet.

  Læring i arbeidslivet tema

  I tillegg var læring i arbeidslivet og hvordan en nasjonal kompetansepolitisk strategi skal bidra til å løse kompetansepolitiske utfordringer i arbeidslivet tema for møtet. Dette er et tema som vil bli tatt videre i neste temakonferanse i Stavanger 4. februar.

  Les om Nasjonal kompetansestrategi og de fem temakonferansene