Nasjonal kompetansestrategi

Fredag 3. februar signerte statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og partene den nye «nasjonal kompetansepolitisk strategi». Så bred enighet har det aldri vært før i kompetansepolitikken.

Hvite ikoner i røde bokser formet som deler av et hjul

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017–2021 (pdf)

Kompetanse Norge har vært sekretariat og pådriver for strategiarbeidet siden oppstarten i november 2015, da den første temakonferansen ble arrangert. Siden da har et titalls konferanser og seminarer over store deler av landet satt søkelyset på ulike deler av kompetansepolitikken.

– Møteplassene og den brede deltakelsen har vært viktige for den brede oppslutningen det nå er om strategien, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

Viktige temaer for Kompetanse Norge (fra strategien, pdf)

Alle temakonferansene er blitt direkteoverført på web-tv og kan ses i opptak på kompetansenorge.no.

Partene i arbeidslivet: Dette vil vi trekke frem i nasjonal kompetansepolitisk strategi (filmer)

Partene i arbeidslivet forteller hva de vil vi trekke frem i nasjonal kompetansepolitisk strategi.

Akademikerne (Youtube)

KS (Youtube)

LO (Youtube)

NHO (Youtube)

Unio (Youtube)

Virke (Youtube)

YS (Youtube)

Her kan du se paneldiskusjonen:

 • Publiseringsdato:

  Lansering av Nasjonal kompetansepolitisk strategi

  Nasjonal kompetansepolitisk strategi lanseres fredag 3. februar. Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge inviterer i den forbindelse alle som har bidratt i prosessen med å utvikle strategien til et lanseringsarrangement på Scandic St. Olavs plass. Paneldiskusjonen vil streames.

 • Oppdraget og arbeidet med strategien

  Hva skal til for at vi sammen skal lykkes med fortsatt omstilling? Hvordan skal vi sikre tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft, god kompetanse og målrettet læring i arbeidslivet?

  Regjeringen har besluttet å lage en nasjonal strategi for kompetansepolitikk som skal svare på disse utfordringene. Kompetanse Norge er sekretariat for strategiarbeidet, som blir ledet av Kunnskapsdepartementet.

  Evne til omstilling i arbeidslivet vil bli stadig viktigere i årene framover. Skal Norge nå målet om et konkurransedyktig næringsliv, fortsatt økonomisk vekst, en effektiv forvaltning og et inkluderende samfunn, er regjeringen avhengig av et nært samarbeid med partene i arbeidslivet og andre sentrale kompetansepolitiske aktører.

  Strategiens hovedtemaer er:

  • Hvordan kan vi oppnå god nok kompetanse i arbeidslivet?
  • Hvordan få nok tilgang til kvalifisert arbeidskraft?
  • Hvordan oppnå målrettet læring i arbeidslivet?

  Rammeverk for nasjonal kompetansestrategi (pdf)

  Avgrensning av arbeidet med nasjonal kompetansestrategi (pdf)

  Utkast til nasjonal kompetansepolitisk strategi til strategipartsmøtet 15.11(pdf)

  Du kan også følge og kommentere strategiarbeidet i sosiale medier ved å bruke #kompetansestrategi2016.

  Temakonferanser

  Kompetanse Norge arrangerer seks temakonferanser for å få fram innspill til strategien fra partene og andre sentrale aktører i kompetansepolitikken.

  1. Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk
   Konferansen var i Oslo 10. november 2015. Du kan se opptak av innleggende og laste ned presentasjonene. Se også oppfølgingsmøte etter konferansen.
  2. Krav til omstilling og kompetanseutvikling i arbeidslivet
   Konferansen var i Stavanger 4. februar 2016. Du kan se opptak av innleggene og laste ned presentasjonene.
  3. Samordnet innsats for voksnes læring. Konferansen ble arrangert på Scandic Fornebu i Oslo 4. april 2016.
  4. Frokostseminar om nasjonal kompetansestrategi. Seminaret ble arrangert hos Kompetanse Norge (tidligere Vox), 20. mai 2016.
  5. Samisk perspektiv i nasjonal kompetansepolitisk strategi – Sámi perspektiiva našunála gealbopolitikihkkálaš strategiijas. Konferansen ble arrangert på Clarion Hotel The Edge, Tromsø 01. juni 2016.
  6. Seminar om ulike sider ved vilkår for læring i arbeidslivet. Seminaret ble arrangert 20. juni 2016.
  7. Gode valg for den enkelte og samfunnet. Konferansen vil være en pre-konferanse til ministermøte om Skills Strategy. Konferansen arrangeres på Hotell Scandic Ørnen i Bergen 29. juni 2016.
  8. Vox-arrangementer på Arendalsuka 2016 (Tre debatter: Kafedebatt 16. august: «Skal hele jobben gjøres på jobben?», strategikonferanse 17. august: «Norge i omstilling: Hvordan heve kompetansen og sikre at færre faller utenfor?» og kafedebatt 18. august: «Hvorfor tar vi ikke i bruk innvandrernes kompetanse?)
  9. Frokostseminar: Seniorpolitiske perspektiver i nasjonal kompetansepolitisk strategi. Seminaret ble arrangert hos Kompetanse Norge (Vox), 29. september 2016.

  Aktuelt

  Portrett av Bjørn Haugstad

  En felles kompetansestrategi

  – Skal vi lykkes er det avgjørende at alle parter tar eierskap til strategien. Dette må ikke ende opp som kun regjeringens strategi. Det sier statssekretær Bjørn Haugstad om arbeidet med en nasjonal k ...
  – Skal vi lykkes er det avgjørende at alle parter tar eierskap til strategien. Dette må ikke ende opp som kun regjeringens strategi. Det sier statssekretær Bjørn Haugstad om arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi.

  I samarbeid med Kunnskapsdepartementet inviterte Vox nylig partene i arbeidslivet og andre sentrale aktører til et oppfølgingsmøte om nasjonal kompetansestrategi etter den første temakonferansen i november. Formålet med møtet var blant annet å diskutere tematisk innhold og avgrensing av strategien. Haugstad la i sin innledning vekt på at alle involverte aktører må ta eierskap til strategien, og at dette er et arbeid departementet ikke kan gjøre alene.

  – Dette er ikke en strategi der partene og andre skal gi innspill som departementet vurderer. Vi må sammen komme frem til et godt og fremtidsrettet innhold, sa Haugstad.

  Utfordringene kan kun løses gjennom samarbeid

  Statssekretæren understreket hvor viktig det er at Norge får på plass en nasjonal kompetansestrategi.

  – Dette er et arbeid som blir veldig viktig nå fordi vi har det omstillingspresset vi har i norsk økonomi. Det er raskere, hardere og mer brutalt for en del enn det vi hadde forutsett. Morgendagens arbeidstakere må ha med seg generiske ferdigheter som gjør dem i stand til å utvikle og skape morgendagens arbeidsliv.

  For å få til denne omstillingen må vi jobbe sammen.

  – Kompetansepolitikk er mer enn bare utdanningspolitikk og formell læring. Det handler om å bidra til at den enkelte skal ha den kompetansen som trengs for å være inkludert i arbeids- og samfunnslivet. Vi ser at utfordringene i kompetansepolitikken ofte kun kan løses gjennom samarbeid mellom aktører på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, sier Haugstad.

  Vox jobber nå videre med å oppsummere innspillene som er kommet inn i forbindelse med møtet.

  Læring i arbeidslivet tema

  I tillegg var læring i arbeidslivet og hvordan en nasjonal kompetansepolitisk strategi skal bidra til å løse kompetansepolitiske utfordringer i arbeidslivet tema for møtet. Dette er et tema som vil bli tatt videre i neste temakonferanse i Stavanger 4. februar.

  Les om Nasjonal kompetansestrategi og de fem temakonferansene

  Kunnskapsministert Torbjørn Røe Isaksen på talerstolen under konferansen

  Mot en helhetlig kompetansepolitikk

  – Flyktningkrisen og oljekrisen har aktualisert behovet for en nasjonal og helhetlig kompetansepolitikk. Det sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han åpnet konferansen som startet regjeringen ...
  – Flyktningkrisen og oljekrisen har aktualisert behovet for en nasjonal og helhetlig kompetansepolitikk. Det sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han åpnet konferansen som startet regjeringens arbeid med en nasjonal kompetansestrategi.

  Rundt hundre aktører fra partene i arbeidslivet og relevante myndigheter var samlet 10. november for å gi sine innspill til hva en slik strategi må inneholde.

  – Evne til omstilling i arbeidslivet blir stadig viktigere i årene framover. Skal Norge nå målet om et konkurransedyktig næringsliv og fortsatt økonomisk vekst, må vi sørge for et arbeidsliv med god kompetanse og tilgang til kvalifisert arbeidskraft. For å få til dette, er vi avhengig av et nært samarbeid med partene i arbeidslivet, sa Røe Isaksen.

  Tema som gikk igjen i partenes innspill til hva strategien må inneholde var:

  • kvalitet i karriere- og yrkesveiledning
  • godkjenning av utenlandsk utdanning
  • bedre utnytting av flykningenes kompetanse
  • bedre system for realkompetansevurdering

  Se video og presentasjoner fra konferansen

  Etter innleggene fra partene, var det diskusjoner og gruppearbeid. Vox er sekretariat for utvikling av strategien.

  – Vi vil etablere et bredt samarbeid med partene i arbeidslivet, frivilligheten og andre sentrale kompetansepolitiske aktører i dette arbeidet. Denne temakonferansen har vært en viktig arena for innspill. Vi tar med oss innspillene fra partene og fra diskusjonen rundt bordene i det videre arbeidet, sa Gina Lund, direktør i Vox.

  Les mer om strategiarbeidet

  Fotomontasje av alle innlederne på konferansen

  Omstilling blir hverdagen for både arbeidstakere og arbeidsgivere

  Hvordan skal vi sikre tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft, god kompetanse og målrettet læring i arbeidslivet? Det er tema for konferansen som markerer starten på regjeringens arbeid med en nasjon ...
  Hvordan skal vi sikre tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft, god kompetanse og målrettet læring i arbeidslivet? Det er tema for konferansen som markerer starten på regjeringens arbeid med en nasjonal kompetansestrategi.

  Partene i arbeidslivet samles tirsdag 10. november for å gi viktige innspill til strategiarbeidet. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpner konferansen. Deretter blir det innlegg fra blant andre NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO-sekretær Trude Tinnlund.

  – Evne til omstilling i arbeidslivet blir stadig viktigere i årene framover. Skal Norge nå målet om et konkurransedyktig næringsliv og fortsatt økonomisk vekst, må vi sørge for et arbeidsliv med god kompetanse og tilgang til kvalifisert arbeidskraft. For å få til dette er vi avhengig av et nært samarbeid med partene i arbeidslivet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

  Strategien skal stå ferdig i 2016.

  – Nå går startskuddet for et arbeid sentrale aktører i kompetanse-Norge har etterspurt lenge. Skal vi lykkes, må vi bruke trepartsamarbeidet og stå sammen om en helhetlig strategi, sier Vox-direktør Gina Lund. Vox er sekretariat for det videre strategiarbeidet.

  Følg konferansen på nettet – Følg arbeidet mot den nasjonale strategien

  Banner for konferansen Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk på Scandic Vulkan 10. november 2015.