Til forsiden

Karriereveilednings feltet

Karriereveiledningsfeltet i Norge er mangfoldig, med praktikere, ledere og eiere som jobber i ulike sektorer. Modellen gir en oversikt over karriereveiledningsfeltet i Norge, på systemnivå og i praksisfeltet. I den ytre delen av modellen vises tre arbeidsområder som utføres av aktører som har et systemansvar for karriereveiledning. I midten av modellen befinner praksisfeltet seg. Oppgavene her utføres av karriereveiledere og andre praktikere som tilbyr og legger til rette for karriereveiledning og karriereveiledningsaktiviteter.

bilde av modell
Til Toppen