Til forsiden

Kompetansestandarder

Hensikten med nasjonale, tverrsektorielle kompetansestandarder er å gi en oversikt over hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning bør ha for å ivareta sine roller på en måte som fremmer kvalitet i tjenesten. Kompetansestandardene består av sju kompetanseområder, i tillegg til å beskrive arbeidsområder på karrierveiledningsfeltet og nivå av kompetanse.

  Hodet og skuldrene til en person. Illustrasjon.

  Hvilken status har kompetansestandardene?

  Per i dag er kompetansestandardene en faglig standard, ikke formelle krav, satt av myndighetene. Hva slags formell status kompetansestandardene eventuelt skal ha i framtiden, er ikke avklart.

  Det er likevel av stor betydning for profesjonaliseringen av karriereveiledningsfeltet, at alle sektorer som har ansvar for karriereveiledningstjenester ser på muligheten for å stille tydeligere krav til hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning skal ha. Dette må gjøres av myndighetene i den enkelte sektor.

  Hvordan ta kompetansestandardene i bruk?

  En viktig hensikt med kompetansestandardene er å inspirere til kontinuerlig kompetanseutvikling. Standardene kan blant annet brukes for å kartlegge hvilke kunnskaper og ferdigheter man har som karriereveileder.  Ved hjelp av nivåbeskrivelsene kan man vurdere hvor man er i sin kompetanseutvikling.

  Hver enkelt sektor eller tjeneste kan som et startpunkt bruke kompetansestandardene til å kartlegge og vurdere hvilke oppgaver og hvilken kompetanse praktikere har i dag, og hva som mangler: Hvem gjør hva? Hvilke oppgaver finnes? Hvilken kompetanse har de som jobber med disse oppgavene, og hvilken kompetanse bør de ha?

  Hodet og skuldrene til en person. Illustrasjon.

  Kompetanse­standardene

  Kompetansestandardene

  Kompetansestandardene består av sju kompetanseområder, og gir en oversikt over hva karriereveiledning innebærer og hvilken kompetanse en profesjonell karriereveileder bør ha.

  Utforsk

  Karriereveilednings­feltet

  Hvem tilbyr, og hvem jobber med karriereveiledning? Modellen viser arbeidsområdene på karriereveiledningsfeltet. Den skiller mellom de som forsker og har lederansvar for karriereveiledning, og de som jobber med karriereveiledning i praksis.

  Les mer

  Nivåbeskrivelser

  På hvilket nivå skal kompetansen være? Og hva er tilstrekkelig kompetanse? Kompetansestandardene opererer med to nivåer av kompetanse: kompetent og spesialisert.

  Les mer

  Verktøy Min kompetanse

  Illustrasjoner mennesker i en trapp

  Selvevalueringsverktøyet for karriereveiledere

  Utforsk verktøyet

  Om kompetanse­standarder

  Karriereveilederes kompetanse har vært et viktig område i mange land i lengre tid, også i Norge. Kompetansestandarder baserer seg på internasjonal forskning, teori og erfaring fra praksisfeltet.

  Les mer

  Ressurser

  Her finner du ressurser, faglig fordypning og inspirasjon.

  Les og lær
  Til Toppen