Til forsiden

Etisk løfte

- Hvordan blir det å snakke med en karriereveileder? - Kan jeg stole på vedkommende? For en veisøker kan spørsmålene i forkant av en samtale være mange. Denne illustrasjonen gir et visuelt bilde av hva slags etisk standard veisøker har i vente og er en oppsummering av de etiske retningslinjene.

Du kan være trygg på at

Jeg kan det jeg driver med og bruker min kompetanse til det beste for deg
Sammen vurderer vi om karriereveiledningen fungerer til det beste for deg
Jeg respekter deg og din situasjon
Jeg kan det jeg driver med og bruker min kompetanse til det beste for deg
Jeg har taushetsplikt
Sammen vurderer vi om karriereveiledningen fungerer til det beste for deg
I vårt samarbeid skal jeg møte deg med interesse og nysgjerrighet
Jeg vil deg vel
mann og kvinne

 

En av profesjonsetikkens viktige funksjoner er å informere tjenestemottakere og samfunnet om hva slags kompetanse de kan forvente av yrkesutøveren (Lingås, 2016). I denne sammenhengen betyr det at veisøker og veisøkers omgivelser skal vite hvordan de vil bli møtt i en karriereveiledningssituasjon.

Et etisk løfte kan synliggjøre det etiske ansvaret som ligger i karriereveiledningen. Vårt etiske løfte er en oppsummering av de etiske retningslinjene. De har en form som er tilpasset mottaker, det vil si veisøkeren.

Ved å synliggjøre et etisk løfte til de som benytter seg av en karriereveiledningstjeneste / deltar i en karriereveiledningsaktivitet, kan vi heve kvaliteten på flere måter:

Utskriftsvennlig versjon
Utskriftsvennlig versjon

Etisk løfte i plakatformat

Det etiske løftet kan for eksempel henges opp på et kontor, et venterom eller på nettsiden der det tilbys karriereveiledning. Det kan også inkluderes i informasjonsbrosjyrer eller være en del av invitasjonen til en karriereveiledningsaktivitet.

PDF

 

Til Toppen