Til forsiden

Etikk

Hvordan kan man utvikle god etisk praksis? Nøkkelen er kompetanse, etisk bevissthet og refleksjon. Et verdigrunnlag og nasjonale retningslinjer skal bidra til et felles etisk fundament for karriereveiledning. Målet er å oppmuntre til systematiske og strukturert refleksjon, og å starte samtaler om etikk i karriereveiledning.

   

  Etiske retningslinjer 

  Etiske retningslinjer

  Hva er god etisk praksis i karriereveiledning? Retningslinjene kan gi støtte i etisk utfordrende situasjoner og bidra til at karriereveiledningen er etisk forsvarlig.

  Utforsk

   

  Rammene for etisk praksis

  Etisk refleksjonsmodell

  Etisk refleksjonsmodell med åtte beskrivende bilder

  Den etiske refleksjonsmodellen kan brukes som en støtte for å gi refleksjonen en strukturert og systematisk form.

  Les mer om etisk refleksjonsmodell

  Etisk løfte

  Et etisk løfte kan gi veisøkere trygghet i hva de kan forvente i en veiledningsituasjon. Det etiske løftet er en oppsummering av de etiske retningslinjene.

   

  Etikkort

  Om etikk

  Illustrasjon mann med vekt

  Vi står daglig i etiske utfordringer som håndteres mer eller mindre bevisst og gjennomtenkt. Noen ganger føles våre handlinger rette, andre ganger lurer vi på om vi burde gjort ting annerledes. I noen tilfeller vet vi ikke hvordan vi skal forholde oss til de valg vi står ovenfor. Felles etiske retningslinjer kan gi oss en felles plattform å operere ut ifra. Med etiske retningslinjer i ryggen, kan vi hente støtte i utfordrende situasjoner. Vi kan lettere argumentere for det vi driver med, og vi kan sørge for at de handlingene vi utøver er fundert i noe solid og gjennomtenkt.

  Les mer om etikk

   

  Ressurser

  Her finner du ressurser, faglig fordypning og inspirasjon.

  Les og lær
  Til Toppen