Webinarer om digital karriereveiledning

I november og desember 2017 gjorde vi opptak av tre webinarer om digital karriereveiledning. Hovedmålet med de tre webinarene var å motivere til økt bruk av, og øke bevisstheten om, digitale verktøy og plattformer som ressurs i karriereveiledningen.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan gi tilpasset og fleksibel karriereveiledning til den enkelte veisøker og ulike grupper?

Vi vil gi noen eksempler på hvordan du kan legge opp et veiledningsløp som øker veisøkers utbytte ved å kombinere digital karriereveiledning med veiledningsmøter ansikt til ansikt.

Webinarene gir ikke opplæring i bruk av ulike verktøy, men vi vil gi deg tips og ideer på hvordan du kan integrere ulike verktøy og plattformer i din veiledning.

Webinarene er laget som en webinarrekke, og bygger logisk på hverandre, derfor anbefaler vi at du følger webinar en før du tar nummer to og tre.

Målgruppe: karriereveiledere ved de fylkesvise karrieresentre.

Webinarene ble holdt av Anne-Lene Andresen.

 Anne-Lene Andresen

Anne-Lene Andresen

  • Samfunnsvitenskapelig master med videreutdanning i PPU og karriereveiledning
  • Lang erfaring fra studie- og karriereveiledning, både fra høyere utdanning og som leder for et karrieresenter
  • Jobbet flere år med voksenopplæring
  • Var ansatt som seniorrådgiver i Kompetanse Norge, seksjon for karriereveiledning, da opptakene ble gjort

 

Webinar 1: Digital karriereveiledning – gull, gråstein eller noe midt imellom?

Hva sier forskningen om digital karriereveiledning? Hvordan ser du på din rolle som «digital» karriereveileder? I dette webinaret ønsker vi å få en felles forståelse for digital karriereveiledning, og bevisstgjøre din rolle som veileder og valg av verktøy. Vi tok opp relevante problemstillinger som bør vurderes for å integrere digital karriereveiledning med ansikt til ansikt-veiledning.

Presentasjon: Digital karriereveiledning – gull, gråstein eller noe midt i mellom? (pdf)

Opptak av webinar 1:

Webinar 2: Digital karriereveiledning – om bruk av video i veiledningen

Hvordan kan du på en god måte integrere bruk av videosamtaler og -tilbakemeldinger i karriereveiledningen? Hva er det viktig å tenke på når du veileder digitalt? I dette webinaret deler vi erfaringer med bruk av video, og snakker om fordeler og ulemper ved bruk både en til en og i gruppe.

Presentasjon: Digital karriereveiledning – om bruk av video i veiledningen (pdf)

Opptak av webinar 2:

Webinar 3: Skriftlig digital karriereveiledning – med fokus på bruk av chat

Hvilke muligheter kan det skriftlige mediet gi i karriereveiledning? Er det mulig å veilede «ordentlig» ved bruk av chat? I dette webinaret fokuserte vi på skriftlig, digital karriereveiledning, og hvilke erfaringer som er gjort på feltet. Du får tips om hva det er viktig å vurdere før du setter i gang eller om du allerede har begynt med veiledning via chat.

Presentasjon: Skriftlig digital karriereveiledning – med fokus på chat (pdf)

Opptak av webinar 3: