Nettkurs «Språk i arbeid»

Mann sitter foran PC-skjerm, en kvinne peker mot skjermen

Dette nettkurset handler om hvordan arbeidsplassen kan legge til rette for språklæring på arbeidsplassen. Den skal introdusere enkle grep for nære kolleger og ledere til ansatte som skal lære norsk, slik at de kan støtte og oppmuntre til mer språklæring i arbeidssituasjoner.

Du finner nettkurset «Språk i arbeid» her.

Kurset skal fungere som en innføring i språkoppfølging i norsk på arbeidsplassen. Det er et stort uutnyttet potensial for språklæring i arbeidslivet, og kurset viser hvordan en med enkle midler kan hjelpe og støtte kollegaer å forbedre norskferdighetene sine.

Gjennomføring av nettkurset

Kurset består av en innledning, to intromoduler (én for ledere og én for språkfaddere) og tre hovedmoduler:

  1. Å lære et nytt språk
  2. En språkutviklende arbeidsplass
  3. Å legge til rette for språklæring på jobben

Det tar cirka én time å gjennomføre hele nettkurset. Du kan ta modulene i den rekkefølgen du vil, men la det gjerne gå litt tid mellom hver modul, slik at du kan prøve ut tipsene før du går videre. Det er også en fordel om to eller flere tar kurset sammen, slik at dere kan drøfte og reflektere underveis.