Nettkurs om sosiale medier for karriereveiledere

Dette nettkurset handler om hvordan karriereveiledere kan ha nytte av sosiale medier i sitt arbeid. I tillegg til en innledende del om å være innbygger på nett, tar kurset for seg hvordan et karrieresenter kan bruke Facebook på en god måte og hvordan karriereveiledere bør kjenne til LinkedIn i forbindelse med det digitale arbeidsliv.

Det er ingen påmelding, kursbevis, studiepoeng eller betaling knyttet til kurset.

Gjennomføring av nettkurs

Kurset kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Notatark og annet materiell bør lastes ned i forkant. Skal kurset gjennomføres i gruppe, er det en fordel om en gruppeleder i forkant har satt seg inn i videoene og oppgavene for å planlegge gjennomføringen. Sjekk også avspilling med lyd og bilde.

Start kurset

Når du kommer inn i avspilleren, kan du velge hvilke deler av kurset du vil gjennomføre. Du finner notatark og refleksjonsoppgaver til hver enkelt del i boksene under. 

Se videopresentasjon 

Notatark (pdf)

Refleksjonsoppgaver

 1. Hvilke råd vil du gi en veisøker på 22 år og en veisøker på 60 år med tanke på hvordan de er representert på nett?
 2. Er din private tilstedeværelse på nett forenlig med jobben din som karriereveileder?
 3. Diskutér hvor grensen for private ytringer går for ulike profesjoner slik som politi, lærer, butikkansatt, leder og annet.

Notatark (pdf)

Refleksjonsoppgaver

 1. Hvordan kan karrieresenteret utnytte mulighetene i Facebook på best mulig måte?
 2. Vil dere bruke meldingsfunksjonen i Facebook som en kanal for informasjon og veiledning, eller har dere slått av denne funksjonen?
 3. Hvor ofte ønsker dere å poste nyheter på Facebook, og hvordan ivaretar dere karrieresenterets felles stemme?
 4. Hva slags innlegg gir verdi for leseren?

Kort om facebook (pdf)

Notatark (pdf) 

Refleksjonsoppgaver

 1. Hvilken nytteverdi har en LinkedIn-profil for deg som karriereveileder?
 2. Hvordan kan du veilede en person til best mulig bruk av LinkedIn?
 3. Hvordan kan en arbeidsgiver bruke LinkedIn på best mulig måte?
 4. Diskutér betydningen av å bygge seg et nettverk på LinkedIn i ulike bransjer slik som HR, bygg og anlegg, it, lærer, butikkansatt og annet.

Kort om LinkedIn (pdf)