Nettkurs «Om opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven»

Dette kurset er utviklet for ledere og lærere som tilbyr opplæring til voksne etter Introduksjonsloven. Nettkurset er obligatorisk for private tilbydere. Kompetanse Norge anbefaler alle som gir opplæring etter Introduksjonsloven å gjennomføre kurset, også lærere og ledere i kommunal voksenopplæring.

I kurset kan du lære om lovverk, læreplaner, avsluttende prøver og metodiske tilnærminger for opplæring av voksne. Alle modulene kan tas uavhengige av hverandre. Dersom man ønsker informasjon om norskprøvene eller vil teste egen vurderingskompetanse, kan man hoppe rett til modul 6. Ønsker man tips til fag og metode, kan man ta modul 7 osv.

Kurset er inndelt i åtte moduler, og inneholder:

Oppstartsmodul for private tilbydere som har fått godkjenning fra Kompetanse Norge

1: Introduksjonsloven. I kurset forklarer en representant fra Kunnskapsdepartementet Introduksjonsloven og hvem som har rett og/eller plikt til opplæring. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet legger i et videointervju fram plikten opplæringstilbydere har til å gi informasjon, veiledning og dokumentasjon. I kurset er det caseoppgaver og en beskrivelse av hvordan man lager individuell plan.

2: Permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. Utlendingsdirektoratet svarer på spørsmålet: Hva er kravene til opplæring og prøver ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap?

3 og 4: Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Hovedtrekkene ved samfunnskunnskaps- og norskdelen av læreplanen forklares i videoer og tekst. Det er også en skjermvideo som tar for seg ressursen samfunnskunnskap.no. Det er flere oppgaver som tester kunnskap om læreplanens innhold. Det felles europeiske rammeverket for språk og hva som kjennetegner ulike språknivåer forklares i videoer.

5 og 6: samfunnskunnskapsprøven, statsborgerprøven og norskprøven. Det er laget en rekke videoer hvor prøvenes struktur og innhold forklares. Disse kan brukes for å informere ledere, lærere og kandidater om prøvene. Det er flere eksempler i kurset på kandidater som er oppe til norskprøven – både muntlig prøve og skriftlig prøve, hvor den som tar kurset kan teste sin vurderingskompetanse. 

7: arbeidsmåter og ressurser. I denne modulen har Kompetanse Norge samlet gode eksempler på arbeidsmåter og ressurser som kan brukes i opplæring av voksne.

8: etter- og videreutdanningstilbud for lærere og undervisere

Nettkurset er laget i læringsplattformen Moodle. Slik får du tilgang:

1. Gå til e-læringssiden og klikk på «Registrer deg»

2. Fyll ut registreringsskjemaet og klikk på «Lag ny brukerkonto»

3. Du vil få en e-post for å bekrefte kontoen din. Åpne denne og klikk på lenken i e-posten. (Det kan hende du må sjekke spam-filteret for å finne e-posten)


Gå direkte til kurset