Nasjonal lederkonferanse 2018

  • Dato: 10.–11. april 2018
  • Sted: Scandic Oslo Airport Gardermoen

Kompetanse Norge arrangerer nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring. Målgruppen for konferansen er ledere i kommunal voksenopplæring og fylkesmennene.

Innhold

Vi følger opp temaer fra tidligere konferanser og ser på status og endringer på opplærings- og integreringsfeltet blant annet i lys av tiltak knyttet til Integreringsmeldingen og Meld. St.16 (2015-2016): Fra utenforskap til ny sjanse - samordnet innsats for voksens læring.

Konferansen vil bestå av plenumsforedrag, parallelle sesjoner og fylkesvise drøftinger.

Bruk anledningen til å møte andre ledere og drøfte felles utfordringer!

Program kommer.

Tid og sted

10. og 11. april 2018 på Scandic Oslo Airport

På dag 1 starter programmet kl 10.30 og avsluttes kl 18.00. Registrering kl 9.00. Felles middag for de som ønsker det kl 19.30. På dag 2 starter programmet kl 8.30 og avsluttes kl 15.00.

Dag 1 vil ta for seg mer overordnede temaer, samt inneholde paralleller. Dag 2 vil bestå av plenumsforedrag.

Kostnader

Kompetanse Norge dekker konferanseavgift og bevertning under konferansen. Kompetanse Norge dekker ikke reise og overnatting. Deltakerne er selv ansvarlige for bestilling av hotellrom. Ved bestilling på Scandic Oslo Airport før 09.03.2018 oppgis kode BKOM090418 for å få avtalt pris.

Søknad

Antall plasser er begrenset. Du må derfor søke om plass. Vi vil fordele plassene geografisk og etter størrelse på opplæringssentrene.

Søknadsfristen er 01.02.2018. Du vil få tilbakemelding på om du har fått plass innen 09.02.2018.

Ved avmelding etter 28.02.2018, uteblivelse fra konferansen eller manglende oppmøte til påmeldt middag, vil opplæringsstedet bli fakturert de faktiske kostnadene.

Søk om plass