Nasjonal lederkonferanse 2017

  • Dato: 7.–8. februar 2017
  • Kl: 10.30
  • Sted: Scandic Oslo Airport

Kompetanse Norge arrangerer nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring og fylkesmennene.

Innhold

Vi følger opp temaer fra tidligere konferanser og ser på status og endringer på opplærings- og integreringsfeltet. Emner knyttet til oppfølgingen av Integreringsmeldingen og Stortingsmelding 16 «Fra utenforskap til ny sjanse – samordnet innsats for voksnes læring», vil bli belyst.

Modulstrukturerte læreplaner, prøvene, satsing på arbeidsretting av opplæringen, særskilt tilrettelegging og digital læring, lederrollen og skolebaser utviklingsarbeid står blant annet på programmet.

Konferansen vil bestå av plenumsforedrag, parallelle sesjoner og fylkesvise drøftinger.

Bruk anledningen til å møte andre ledere og drøfte felles utfordringer!

Foreløpig program (PDF)

Tid og sted

7. og 8. februar 2017 på Scandic Oslo Airport

Dag 1 starter programmet kl. 10.30 og avsluttes kl. 18.00. Registrering fra kl. 09.00. Felles middag for de som ønsker det kl. 19.30. Dag 2 starter programmet kl. 08.30 og avsluttes kl. 15.00.

Antall plasser er begrenset. Du må derfor søke om plass. Vi vil fordele plassene geografisk og etter størrelse på opplæringssentrene.

Kostnader

Kompetanse Norge dekker konferanseavgift og bevertning under konferansen. Vi dekker ikke reise og overnatting. Deltakerne må selv bestille hotell. Ta kontakt
direkte med hotellet Scandic Oslo Airport   e-post eller tlf: 23 15 59 21 og oppgi koden: BVOX070217. Bestilling av rom må skje innen 24. desember 2016.

Enkeltrom inkludert frokost kr. 1 220,-.
Dobbeltrom inkludert frokost kr. 1 320,-.

Påmelding

Konferansen er fulltegnet.

Ved avmelding etter fristen, uteblivelse fra konferansen eller manglende oppmøte til påmeldt middag, vil opplæringsstedet bli fakturert de faktiske kostnadene.