Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring

Kompetanse Norge arrangerer nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring. Målgruppen er ledere i kommunal voksenopplæring og fylkesmennene.

Innhold

Vi følger opp temaer fra tidligere konferanser og ser på status og endringer på opplærings- og integreringsfeltet.

Meld deg på konferansen

Aktuelle temaer er:

  • forslag til lovendringer
  • utvikling av standardelementer i introduksjonsprogrammet (STI)
  • utvikling innenfor læreplaner og prøver, herunder forsøk i grunnskole og videregående opplæring
  • oppfølging av handlingsplaner
  • formidling av relevant forskning
  • eksempler fra praksisfeltet

Konferansen vil bestå av plenumsforedrag, parallelle sesjoner og fylkesvise drøftinger.
Bruk anledningen til å møte andre ledere og drøfte felles utfordringer!

Foreløpig program kommer.

Praktisk informasjon

Konferansen holdes på Scandic Fornebu, 1.–2. april 2020. Første dag starter programmet kl. 10:30 og avsluttes kl. 18:00. Andre dag starter programmet kl. 08:30 og avsluttes kl. 15:00.

Første dag er alle deltakere invitert til felles middag kl. 20:00.

Påmelding og kostnader

Antall plasser er begrenset. Vi vil fordele plassene geografisk og etter størrelse på opplæringssentrene.

Kompetanse Norge dekker kun konferanseavgift og bevertning under konferansen. Deltakerne må selv reservere og dekke reise og overnatting. Scandic Fornebu holder av et begrenset antall rom frem til 1. februar 2020. Ved bestilling av rom på Scandic Fornebu oppgis kode BKOM040419 for få en gunstigere pris.

Reserver rom her.

Påmeldingsfristen er 24. januar 2020. Avmeldingsfrist er 31. januar 2020.

Ved avmelding etter fristen, uteblivelse fra konferansen eller manglende oppmøte til påmeldt middag, vil opplæringsstedet bli fakturert de faktiske kostnadene.

Meld deg på konferansen