Nasjonal konferanse for karriereveiledning

  • Dato: 07.–08. november 2019
  • Sted: Scandic Oslo Airport
Karriereveiledning

Kompetanse Norge inviterer til Nasjonal karriereveiledningskonferanse 7. og 8. november på Scandic Oslo Airport, Gardermoen.

Konferansen retter seg mot karriereveiledere og andre som jobber med karriereveiledning i alle sektorer, og personer som har ansvar for karriereveiledning på systemnivå eller i akademia.

Tema for konferansen

Tema for konferansen er kvalitet i karriereveiledning, med fokus på blant annet det pågående arbeidet med Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning og den nasjonale digitale karriereveiledningstjenesten.

I løpet av konferansen legges det opp til dialog og refleksjon:

  • Hvordan øke kvaliteten på karriereveiledningstjenestene i alle sektorer?
  • Hvordan få bedre etisk praksis i karriereveiledning?
  • Hvilken kompetanse bør karriereveiledere ha?
  • Hva skal utbytte av karriereveiledning være?
  • Hvordan anvende et læringsperspektiv på karriereveiledning?

Påmelding og praktisk informasjon 

Konferansen har en konferanseavift pålydende kr 3700,-. Konferanseavgiften dekker deltakelse på konferansen, lunsj begge dager, festmiddag på kvelden og en overnatting. Konferanseavgift uten middag og overnatting er kr. 2300,-.

Påmeldingsfristen er 01. september. Avmeldingsfristen er 15. september. 

Vi gjør oppmerksom på at ved avmelding etter 15. september eller ved uteblivelse fra konferansen vil du bli belastet hele konferanseavgiften.

Meld deg på konferansen