Nasjonal karriereveiledningskonferanse: Kvalitet i karriereveiledning – fra visjon til praksis

Utsnitt av en illustrasjon fra karrierefilmen som viser mange hus som danner en by

Nasjonal karriereveiledningskonferanse arrangeres for andre gang 7.–8. november, denne gangen med kvalitet som hovedtema. Jobber du som karriereveileder, eller med karriereveiledning på systemnivå eller i akademia? Da er dette konferansen for deg! Ikke glem påmeldingsfristen 15. september!

Meld deg på konferansen

Karriereveiledning av høy kvalitet er noe alle ønsker seg, men hvordan skal vi oppnå det? Hva innebærer profesjonell karriereveiledning av høy kvalitet og hvordan kan feltet som helhet og den enkelte karriereveileder jobbe for dette i det daglige?

Kompetanse Norge jobber sammen med fagfeltet med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, og målet med rammeverket er at det skal være et nyttig verktøy for å øke kvaliteten i alle typer karriereveiledningstjenester. På konferansen vil vi belyse både overordnet og mer konkret hvordan karriereveiledning av høy kvalitet henger sammen med et godt utbytte for individ og samfunn.

Aktuelle problemstillinger er:

 • Hva er god etisk praksis?
 • Hvilken kompetanse trenger de som jobber med karriereveiledning?
 • Hvordan sikrer vi et godt utbytte av karriereveiledning?
 • Hvordan styrke kvaliteten gjennom bruk av digitale virkemidler?

Deltakerne vil:

 • Reflektere over hva karriereveiledningen skal bidra til og hvordan man som praktiker, leder eller systemeier kan bidra til å sikre et godt utbytte av veiledningen
 • Få presentert det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning og hvordan det kan brukes til å styrke kvalitet i karriereveiledning i alle sektorer
 • Diskutere med kollegaer og fagfolk hva profesjonalitet og etisk forsvarlig karriereveiledning innebærer
 • Lære mer om hvordan det å ta i bruk digitale virkemidler kan bidra til økt kvalitet i karriereveiledning
 • Få nye perspektiver på karriereveiledning i en bredere kompetansepolitisk sammenheng

Her kan du lese mer om arbeidet med det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning

Disse bidrar

Konferansier Erik Hagaseth Haug leder oss gjennom de to dagene. Du vil blant annet møte disse innlederne:

 
Erik Hageseth Haug Konferansier
Erik Hageseth Haug
 • Seksjonsleder for seksjon for veiledningsstudier ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer.
 • Bakgrunn som karriereveileder, men har de siste fem årene jobbet med forskning- og undervisningsoppgaver innen fagfeltet.
 • Haug har skrevet en doktorgrad om norske skolers karriereveiledning.
 • Haug har vært engasjert som faglig koordinator i arbeidet med forslaget til nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.
Rie Thomsen Rie Thomsen
 • Professor MSO i karriereveiledning ved Aarhus Universitet
 • Professor II ved USN
 • Skrevet ph.d-. avhandlingen Vejledning i fællesskaber
 • Forfatter av flere bøker, hvorav den mest populære er At vejleder i fællesskaber og grupper.
 • I arbeidet med det nasjonale kvalitetsrammeverket har hun hatt rollen som fagekspert innen temaet karrierekompetanse.
Anne Holm Nordhagen Anne Holm Nordhagen
 • Universitetslektor Fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Programkoordinator for masteren i karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Nordhagen har en bred pedagogisk og helsefaglig bakgrunn, og har sin praktiske karriereveiledingsbakgrunn fra videregående skole.
 • Nordhagen fullførte master i karriereveiledning i 2016, og har siden den gang vært engasjert i profesjonalisering av karriereveiledningstjenester på ulike arenaer.
 • I arbeidet med det nasjonale kvalitetsrammeverket har hun hatt rollen som fagekspert i arbeidsgruppen som har utarbeidet nye etiske retningslinjer for karriereveiledning.
Torild Schulstok Torild Schulstok
 • Høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer.
 • Schulstok har vært med på å bygge opp høgskolens satsing på karriereveiledningsutdanning siden oppstarten i 2003.
 • Hun har deltatt i flere nasjonale og internasjonale nettverk og prosjekter knyttet til utdanning og profesjonalisering av karriereveiledere.
 • Schulstok har deltatt i arbeidet med kvalitetsrammeverket som fagekspert for arbeidsgruppen som har utviklet forslag til kompetansestandarder.
Tristram Hooley Tristram Hooley
 • Professor ved University of Derby og ved Canterbury Christchurch University in the UK
 • Professor II ved Høgskolen i Innlandet
 • The Chief Research Officer ved Institute of Student Employers
 • Arbeider internasjonalt og er spesielt interessert i forholdet mellom karriereveiledning, politikkutvikling og sosial rettferdighet.
 • Forfatter av bloggen Adventures in Career Development blog.

 

Påmelding og praktisk informasjon 

Konferanseavgiften er på kr. 3 700,- som dekker deltakelse på konferansen, lunsj begge dager, festmiddag på kvelden og en overnatting. Konferanseavgift uten middag og overnatting er kr. 2 300,-.

Påmeldingsfristen er 15. september. Avmeldingsfristen er 20. september. 

Vi gjør oppmerksom på at ved avmelding etter 20. september eller ved uteblivelse fra konferansen vil du bli belastet hele konferanseavgiften.

Meld deg på konferansen