Konferanse om nettbasert og fleksibel opplæring

Skjermdump av konferanseflyer

Konferansen er for alle som tilbyr opplæring til voksne, både undervisere og ledere.

Se strømming fra konferansen

Konferansen begynner klokka 10:00.

Hvordan kan fleksibel, nettbasert opplæring og læringsteknologi bidra til et bedre læringsutbytte?

Nettbasert opplæring og læringsteknologi gir større muligheter for individuell oppfølging enn tradisjonell klasseromsundervisning. På konferansen vil dyktige pedagoger vise hvordan man kan ta i bruk teknologi og digitale verktøy – både på nett og ved stedbasert undervisning.

Konferansen har et eget lederspor hvor Fleksibel utdanning Norge forteller om fallgruver og muligheter i fleksibel opplæring. Louise Mifsud fra Oslo Met tar for seg temaet profesjonsfaglig digital kompetanse og hvordan man kan drive kompetanseheving av lærere.

Undervisere vil kunne velge mellom flere paralleller. Konferansens høydepunkter er blant annet:

  • Magnus Nohr viser hvordan man aktiviserer og engasjerer ved bruk av digitale verktøy
  • YouTube-dronningen Norsklærer Karense deler sine erfaringer med bruk av video, podkast og lydopptak i opplæring av voksne
  • Louise Mifsud og Mikkel Rustad fra OsloMet viser hvordan man kan ta i bruk webinarer og konferanseverktøy i en opplæringskontekst
  • Spillpedagogen Odin Nøsen gir gode tips og veiledning i å lykkes med dataspill i opplæring

Målgruppe: Konferansen er for ledere og undervisere i voksenopplæringen, private tilbydere av opplæring, kompetansepluss-programmet, universitets- og høyskolesektoren og andre som jobber med opplæring for voksne.

Kompetanse Norge har laget noen korte informasjonssider om konferansen. Gå inn her for å lese mer om konferansens temaer og se relevante videoer: https://go.nanolearning.com/LessonViewer/?da=972316&key=3HncUNfBJIRhxjrM&mode=1

Hva kan du forvente på konferansen? Lytt til et kort 5-minutters intervju med prosjektleder og konferansier Helene Aarem: https://kompetansenorge.podbean.com/e/nettfleks-konferanse-om-nettbasert-og-fleksibel-opplaering/

Påmelding

Konferansen er fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste. 

Meld deg på! (venteliste)

Følg strømming av konferansen 

Årets konferanse 16. september blir hele tre ganger så stor som fjorårets - med 350 deltakere. Hovedinnleggene og utvalgte paralleller strømmes, og det legges ut opptak på denne siden.  

Hva kan du forvente på konferansen?

Lytt til et kort podkastinnslag på 5 minutter om alt det spennende som vil strømmes.

Utstillere

Utstillere kan ta kontakt med Helene Aarem. 

Mandag 16. september

Når                           Hva
09:30–10:00 Registrering
10:00–10:20

Åpning av konferansen: Fleksibel og nettbasert opplæring
v/Karoline Tellum-Djarraya, Kompetanse Norge

10:20–10:55

Hva er, og hva er ikke, nettbasert opplæring?
v/Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge

10:55–11:30

Fleksibel opplæring i praksis. Ulike modeller for undervisning og veiledning på nett
v/Anders Nome og Tove Kristiansen, Høgskolen Kristiania

11:30–12:30 Lunsj
12:30–13:30

Paralleller
Ledersporet: Fallgruver i nettbasert opplæring - hvordan unngå dem? Hvordan tilrettelegge for fleksible lærere?
v/Torunn Gjelsvik, Fleksibel utdanning Norge

Undervisningssporet 1: Bruk av webinarer og konferanseverktøy i opplæringen
v/Louise Mifsud og Mikkel Rustad, OsloMet

Undervisningssporet 2: Hvordan engasjere og involvere kursdeltakere i undervisningen med digitale verktøy?
v/Magnus Nohr, Høgskolen i Østfold

Undervisningssporet 3: Bruk av video i opplæring av voksne
v/norsklærer Karense, Karense Foslien

13:30–13:45 Pause
13:45–14:45

Paralleller:
Ledersporet: Profesjonsfaglig digital kompetanse. Hvordan drive kompetanseheving av lærere?
v/Louise Mifsud, OsloMet

Undervisningssporet 1: Hvordan begynne og lykkes med dataspill i undervisning
v/Odin Nøsen, Spillpedagogene

Undervisningssporet 2: Aktive kursdeltakere lærer best. Bruk av studentresponssystemer i klasserommet
v/Magnus Nohr, Høgskolen i Østfold

Undervisningssporet 3: Bruk av podkast og lydopptak i opplæring av voksne
v/norsklærer Karense, Karense Foslien

14:45–15:00 Pause
15:00–16:15

Her er suksesskriteriene fra Norges største MOOC med tanke på studentgjennomføring
v/Magnus Nohr, Høgskolen i Østfold