AVLYST: Innspillskonferanse: Revidering av Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Arrangementet har funnet sted

Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere skal revideres, og arbeidet er godt i gang. Kompetanse Norge inviterer sektoren til å komme med gode innspill til utviklingsarbeidet. Målgruppen for konferansen er aktører på lokalt, regionalt og statlig nivå.

Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge oppdraget med å revidere læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Læreplangrupper blir nedsatt i februar 2020 og skal jobbe fram sine forslag til læreplaner fram til september 2020. Læreplanen sendes på offentlig høring fra november 2020 til februar 2021. Etter planen skal den nye læreplanen tre i kraft i august 2021.

Oppdraget fra departementet er en oppfølging av beslutningen om å gå fra antall gjennomførte timer til oppnådd kompetanse og som følge av utviklingen av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet. Kunnskapsdepartementet anmoder også Kompetanse Norge om å ta hensyn til de pågående modulforsøkene, slik at endringsforslaget tar høyde for økt fleksibilitet i opplæringen.

Konferansen vil bestå av noen faglige innlegg, men hovedsakelig legges det opp til arbeid i grupper med innspill til læreplanarbeidet både helhetlig og separat for norsk og for samfunnskunnskap.

Selve konferansen er gratis å delta på, men Kompetanse Norge dekker reiseutgifter for deltakere med mer enn en times reisevei. Reiseregning sendes til Kompetanse Norge i etterkant av konferansen. Nærmere informasjon om dette vil bli sendt ut til påmeldte deltakere.

Påmelding

Meld deg på konferansen

Påmeldingsfristen var 24. februar 2020. Avmeldingsfrist er 1. mars 2020.