Gratis vurderingsseminar i norsk tegnspråk

Arrangementet har funnet sted
  • Dato: 14.–15.mars 2017
  • Sted: Oslo Voksenopplæring Skullerud, Olaf Helsets vei 5, inngang G

Kompetanse Norge tilbyr prøve i tegnspråklig kommunikasjon for voksne innvandrere på A1-A2-, A2-B1-, og B1-B2-nivå. Vi ønsker nå å utvide sensorkorpset knyttet til prøven, samtidig som vi vil gi lærere som underviser i eller på tegnspråk muligheten til å møtes og trene på vurdering.

Dato: Tirsdag 14. mars og onsdag 15. mars

Tid: Fra kl. 10.00 tirsdag til kl. 14.30 onsdag

Sted: Oslo Voksenopplæring Skullerud, Olaf Helsets vei 5, inngang G

Program

Tirsdag 14. mars

10.00–10.15       Velkommen

10.15–12.45       Presentasjoner

12.45–13.45       Lunsj i kantinen på Skullerud

13.30–14.30       Gjennomgang av videoer

14.30–14.45       Kaffepause

14.45–15.30       Gjennomgang av videoer

 

Onsdag 15. mars

09.00–09.15      Kaffe

09.15–11.00      Gjennomgang av videoer

11.00–12.00      Lunsj i kantinen på Skullerud

12.00–14.00      Gjennomgang av videoer

14.00–14.30      Kaffepause

14.30–15.00      Avslutning/oppsummering

Innhold

Størstedelen av seminaret vil bestå av å se på og vurdere video med eksempler av kommunikasjonsprøven i norsk tegnspråk. Videoene vil ikke bli taletolket. Maks antall deltakere er 40 og vi vil prioritere ansatte i voksenopplæring og deltakere som kan tenke seg å bli sensorer.

Påmelding

Påmeldingsfristen var fredag 3. februar. Tilbakemelding om plass innen 10. februar.

Ønsker du mer informasjon om seminaret, kontakt Hanne Lauvik på hanne.lauvik@kompetansenorge.no.