Etterutdanningskurs i 50 timer samfunnskunnskap

 • Dato: Våren 2017

Kurset er for tospråklige lærere som underviser innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap.

Du kan kun ta hver modul én gang. Modulene kan tas i den rekkefølgen du velger selv – det vil si at du trenger ikke begynne med modul 1 og slutte med modul 3. For å få kursbevis må du ha tatt alle modulene.

Innhold

Modul 1

Målet med modul 1 er å gi innsikt i læreplanens emne 1 og 2 og pedagogisk bruk av opplæringsressursen samfunnskunnskap.no for de samme emnene. I tillegg vil det bli foredrag om lærerrollen, voksenpedagogikk, metodiske prinsipper og den avsluttende prøven i samfunnskunnskap.

Modul 2

Målet med modul 2 er å gi innsikt i læreplanens emne 3 og 4 og pedagogisk bruk av opplæringsressursen samfunnskunnskap.no for de samme emnene. I tillegg vil det bli foredrag om lærerrollen, voksenpedagogikk, metodiske prinsipper og den avsluttende prøven i samfunnskunnskap.

Modul 3

Målet med modul 3 er å gi innsikt i læreplanens emne 5, 6 og 7 og i pedagogisk bruk av opplæringsressursen samfunnskunnskap.no for de samme emnene. I tillegg vil det bli foredrag om lærerrollen, voksenpedagogikk, metodiske prinsipper og den avsluttende prøven i samfunnskunnskap.

Påmelding

Kursene har begrenset antall plasser, så du må søke om plass. Ved fullt kurs, legger vi vekt på geografisk spredning og andre undervisningsspråk enn norsk og engelsk.

Kostnader (nytt fra 2017)

For lærere som er ansatt i det offentlige

 • Kurset er gratis.
 • Middag på kvelden og lunsj på dagen dekkes av oss.
 • Vi dekker reiseutgifter etter billigste reisemåte hvis reiseutgiftene overstiger kr 300. Deltakerne har selv ansvar for å finne det billigste alternativet (NSB er billigste alternativet mellom Gardermoen og Oslo/Drammen).
 • Utgifter til bruk av drosje eller egen bil dekkes ikke. Dette gjelder både hele strekningen og deler av strekningen: for eksempel til og fra flyplassen.
 • Ved sykdom eller forfall til kurs, dekker ikke Kompetanse Norge reiseutgifter. Dette må da betales av egen lomme eller dekkes av egen reiseforsikring.
 • Ved avmelding etter frist eller ved uteblivelse fra kurset, vil du bli belastet de faktiske kostnadene som for eksempel overnatting, dagpakke og middag.

For deltakere som jobber for private tilbydere

 • Kurset er gratis
 • Reise og opphold må dekkes av deltakeren.

Kurs våren 2017

Ny kursbase

Påmeldingene vil skje i ny kursbase. Det du vil merke mest, er at vi nå har en Min-side funksjon. Det betyr at du

 • kan gå inn og melde deg på og av kurs selv
 • få en oversikt på hvilke kurs du er meldt på
 • laste ned kursbevis når det er tilgjengelig for et kurs
 • se logghistorikk på korrespondanse mellom deg og Kompetanse Norge

Historikken fra tidligere kurs vil bli lagt inn i løpet av januar/februar.

Bergen, modul 1 og 2

Modul 1: fredag 17. februar kl. 15.00 til lørdag 18. februar kl. 16.00.
18. februar kjører vi felles program med modul 2 fra kl. 15.00–16.00. Alle må delta på denne timen.

Modul 2: lørdag 18. februar kl. 15.00 til søndag 19. februar kl. 16.00

Kurset er et tilbud til de lærerne som mangler modul 1 og/eller modul 2. Det er lov å delta på begge modulene. Deltakere fra andre deler av landet kan søke på kurset i Drammen i mai.

Program

Programmet for modul 1 og 2 i Bergen (pdf)

Sted: Clarion Hotel Admiral
Søknadsfrist: 18.01.2017 (Påmeldingsfristen har gått ut)
Beskjed om du har fått plass 25.01.2017
Avmeldingsfrist: 30.01.2017

Nygård skole arrangerer kursene i Bergen.

Bergen, modul 3

Dato: 12. mai kl. 15.00 til 13. mai kl. 16.00

Kurset er et tilbud til de lærere som mangler modul 3. Du må ikke ha tatt modul 1 eller 2 tidligere.

Påmelding

Sted: Thon Hotel Bergen Airport
Søknadsfrist: 14.02.2017 (Påmeldingsfristen har gått ut)
Beskjed om du har fått plass 28.02.2017
Avmeldingsfrist: 17.03.2017

Påmeldingsfristen er utvidet til 7. april. For de som melder seg på etter 28. mars, er påmeldingen bindende.

Meld deg modul 3 i Bergen her

Nygård skole arrangerer kurset i Bergen.

Drammen, modul 1 og 2

Modul 1: fredag 12. mai kl. 15.00 til lørdag 13. mai kl. 16.00. Lørdag 13. mai kjører vi felles program med modul 2 fra kl. 15.00–16.00. Alle må delta på denne timen.

Modul 2: lørdag 13. mai fra kl. 15.00 til søndag 14. mai kl. 16.00

Kurset er et tilbud til de lærerne som mangler modul 1 og/eller modul 2. Det er lov å delta på begge modulene.

Påmelding:

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen
Søknadsfrist: 14.02.2017 (Påmeldingsfristen har gått ut)
Beskjed om du har fått plass 28.02.2017
Avmeldingsfrist: 17.03.2017

Påmeldingsfristen er utvidet til 7. april. For de som melder seg på fra 28. mars, er påmeldingen bindende.

Meld deg på modul 1 eller 2 i Drammen her

Introduksjonssenteret i Drammen arrangerer kurset.

Drammen, modul 3

Dato: 24. mars kl. 15.00 til 25. mars kl. 16.00

Kurset er et tilbud til de lærere som mangler modul 3. Du må ikke ha tatt modul 1 eller 2 tidligere.

Program

Program for modul 3 i Drammen (pdf)

Sted:Scandic Ambassadeur Drammen
Søknadsfrist: 17.02.2017 (Påmeldingsfristen har gått ut)
Beskjed om du har fått plass 20.02.2017
Avmeldingsfrist: 24.02.2017

Introduksjonssenteret i Drammen arrangerer kurset.

Nord-Norge

Vi prøver å få til kurs i Nord-Norge høsten 2017.