Etterutdanningskurs i 50 timer samfunnskunnskap

  • Dato: Våren 2018

Kurset er for tospråklige lærere som underviser innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap.

Du kan kun ta hver modul én gang. Modulene kan tas i den rekkefølgen du velger selv – det vil si at du trenger ikke begynne med modul 1 og slutte med modul 3. For å få kursbevis må du ha tatt alle modulene.

Innhold

Modul 1

Målet med modul 1 er å gi innsikt i læreplanens emne 1 og 2 og pedagogisk bruk av opplæringsressursen samfunnskunnskap.no for de samme emnene. I tillegg vil det bli foredrag om lærerrollen, voksenpedagogikk, metodiske prinsipper og den avsluttende prøven i samfunnskunnskap.

Modul 2

Målet med modul 2 er å gi innsikt i læreplanens emne 3 og 4 og pedagogisk bruk av opplæringsressursen samfunnskunnskap.no for de samme emnene. I tillegg vil det bli foredrag om lærerrollen, voksenpedagogikk, metodiske prinsipper og den avsluttende prøven i samfunnskunnskap.

Modul 3

Målet med modul 3 er å gi innsikt i læreplanens emne 5, 6 og 7 og i pedagogisk bruk av opplæringsressursen samfunnskunnskap.no for de samme emnene. I tillegg vil det bli foredrag om lærerrollen, voksenpedagogikk, metodiske prinsipper og den avsluttende prøven i samfunnskunnskap.

Påmelding

Kursene har begrenset antall plasser, så du må søke om plass. Ved fullt kurs, legger vi vekt på geografisk spredning og andre undervisningsspråk enn norsk og engelsk.

Kurs våren 2018

Etterutdanningskursene er for tospråklige lærere som underviser innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap. Kurspakken består av tre moduler som dekker emnene i «Læreplan for 50 timer samfunnskunnskap». Våren 2018 arrangeres det kurs i modul 1, 2 og 3 på Gardermoen.

Innhold

Målet med vårens kurs er å gi de tospråklige lærerne innsikt i læreplanens emner 1, 2, 3 og 4 og pedagogisk bruk av opplæringsressursen samfunnskunnskap.no for de samme emnene. I tillegg blir det foredrag om lærerrollen, metodiske prinsipper og den avsluttende prøven i samfunnskunnskap.

Modul 1 og 2

Kurset er et tilbud til tospråklige lærere som mangler modul 1 og/eller modul 2.

Tid: 1.–3. juni 2018

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Arrangør: Introduksjonssenteret i Drammen

Søknadsfristen: 20. april 2018. Bekreftelse på tildelt plass sendes på e-post 27. april 2018.

Avmeldingsfrist: 4. mai 2018.

Modul 1: fredag 1. juni kl. 15.00 til lørdag 2. juni kl. 16.00.
2. juni kjører vi felles program med modul 2 fra kl. 15.00–16.00. Alle må delta på denne bolken.

Modul 2: lørdag 2. juni kl. 15.00 til søndag 3. juni kl. 16.00

Det er lov å delta på begge modulene.

Modul 3

Kurset er et tilbud til tospråklige lærere som mangler modul 3. Du må ikke ha tatt modul 1 eller 2 tidligere

Program etterutdanningskurs, modul 3 (pdf)

Tid: 16.–17. mars 2018

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Arrangør: Introduksjonssenteret i Drammen

Modul 3: Fredag 16. mars kl. 15.00 til lørdag 17. mars kl. 16.00.

Presentasjoner

Påmelding

Søknadsfristen gikk ut 20. april 2018.