Samisk perspektiv i nasjonal kompetansepolitisk strategi – Sámi perspektiiva našunála gealbopolitikihkkálaš strategiijas

Arrangementet har funnet sted

Logo til nasjonal strategi

I samarbeid med Sametinget og Kunnskapsdepartementet inviterer Vox samiske organisasjoner, partene i arbeidslivet, og andre sentrale aktører til konferansen. – Ovttas Sámedikkiin ja Máhttodepartemeanttain bovde Vox guoskevaš sámi organisašuvnnaid, bargoeallima guoskevaš beliid ja eará guovddáš aktevrraid konferánsii.

Vi gjorde opptak fra konferansen. Du finner dem i programmet nedenfor.

Sentrale temaer var – Guovddáš fáttát leat:

 • Hvordan kan samisk perspektiv inngå i den nasjonale kompetansepolitiske strategien?
  Man láhkai sáhttá sámi perspektiiva leat mielde našunála gealbopolitihkalaš strategiijas?
 • Hvordan kan voksne som trenger det få styrket sine grunnleggende ferdigheter?
  Mo sáhttet rávis olbmot, guhte dan darbbašit, nannet iežaset vuođđogálggaid?
 • Hvordan styrke status for fag- og yrkesopplæring?
  Mo nannet fága- ja fidnooahpu árvvu?
 • Hvordan møte små og mellomstore bedrifters behov for kompetanse?
  Man láhkai dustet smávva ja stuorebuš fitnodagaid gealbodárbbu?

Konferansen er et ledd i Regjeringens arbeid med nasjonal strategi for kompetansepolitikk, og innspillene fra konferansen vil bli brukt i det videre strategiarbeidet. Sametinget vil være til stede.

Konferánsa lea oassi Ráđđehusa našunála gealbopolitihkalaš strategiija barggus, ja konferánssa rávvagat váldojit atnui strategiija viidásat barggus. Sámediggi searvá konferánsii.

Program – Prográmma Åpne Lukk

Når                Hva
09.00–09.45

Velkommen, Magnus Thue, politisk rådgiver i KD

Thues innlegg (video)

 

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Om strategiarbeidet, Margrethe Marstrøm Svensrud, Vox

Svensruds innlegg (video)
Svensruds lysark (pdf)

Betydningen av nasjonal kompetansepolitisk strategi for samiske interesser, Silje Moutka, Sametinget

Moutkas innlegg (video)

09.45–11.30

Arbeidsliv og kompetanse

Hvordan jobbe med kompetanseutvikling i bedrift, Eva Nordfjell, Rørosrein AS.

Nordfjells innlegg (video)
Nordfjells lysark (pdf)

Arbeidslivets behov for kompetanse, Vibeke Tannvik, NHO Troms og Svalbard og Jørn Eirik Johnsen, NHO Reiseliv.

Tannvik og Johnsens innlegg (video)
Tannvik og Johnsens lysark (pdf)

Kompetansepluss – økt læring i arbeidslivet, Jon Albert
Risahagen, Vox

Risahagens innlegg (video)
Risahagens lysark (pdf)

11.30–12.15 Lunsj
 12.15–13.40

Samordnet innsats for å styrke voksnes grunnleggende ferdigheter

Navs bidrag til kvalifisering av folk som står utenfor arbeidslivet, Marja Elise M. H. Eira, Nav Kautokeino.

Eiras innlegg (video)
Eiras lysark (pdf)

Karriereveiledning for å sikre gode valg for den enkelte og samfunnet, Finn Magne Spjelkavik, Karriere Troms.

Spjelkaviks innlegg (video)
Spjelkaviks lysark (pdf)

 13.40–14.00

Pause

 14.00–15.15

Derfor er kompetanse viktig

Verdien av å ta fagbrev, Aslak Mathis Eira og Inger Anita Smuk, Opplæringskontoret for reindrift og duodji.

Eira og Smuks innlegg (video)

Realkompetansevurdering som vei til fagbrev. Astri Pestalozzi, Vox

Pestalozzis innlegg (video)
Pestalozzis lysark (pdf)

15.15–15.30

Avslutning, v/Silje Moutka, Sametinget og Anders Fremming Anderssen, Vox

Moutka og Anderssens innlegg (video)

Åpne Lukk