Regionale samlinger for Kompetansepluss

Arrangementet har funnet sted

Mann står ved siden av en datamaskin og lagermaskiner

Det var regionale samlingar i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø for tilbydarar og etterspørrarar til Kompetanseplussordninga.

På samlingane ble det orientert om utlysninga i haust. I tillegg vart det høve til å få fagleg input og utveksle erfaringar med andre. 

Program

Klokkeslett

Tema

09:45–10:00

Registrering

10:00–11:30

11:30–12:30

Lunsj

12:30–13:00

Erfaringer fra prøveordninga med fagopplæring Kompetansepluss (pdf)

 

Læring i arbeidsliv og frivillighet

13:00–13:30

Læringsmålene i grunnleggende ferdigheter og Utdrag av læreplan i norsk som grunnlag for opplæringa (pdf)

13:30–13:45

Pause

13:45–14:45

Praksisnær opplæring og opplæring i grunnleggende ferdigheter (pdf)

14:45–15:00

Pause

15:00–15:45

Norskopplæring i Kompetansepluss med presentasjon av ny læringsressurs for arbeidsplassen (pdf)