Nasjonal digital Digidel-samling

Arrangementet har funnet sted

Se presentasjoner og opptak av noen av innleggene fra samlingen.

Formålet med samlingen var å være et møtepunkt for kommuner eller andre som er i gang eller skal i gang med veiledning i grunnleggende digitale ferdigheter.

Hovedtema på samlingen var veilederrollen og personvern, temaer som begge er ekstra utfordrende nå som man ikke nødvendigvis kan møtes fysisk.

Alle som deltakere kunne i forkant forberede seg til gruppearbeidet ved å lese om casene vi diskuterte.

Målgruppa for samlingen var alle som jobber med veiledning i grunnleggende digitale ferdigheter gjennom jobb i en kommune, en fylkeskommune eller i frivilligheten.

Program (pdf)

Innspillsdokument (Google Docs)

Ressurser fra samlingen

Velkommen v/distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helland (video)

Åpningsinnlegg v/Karoline Tellum-Djarraya, Kompetanse Norge (video)

TeachMeet – tre veiledere deler sine beste tips til inspirasjon for egen praksis. Video fra Bergen, Kristiansand og Trondheim bibliotek (video)

Veilederrollen v/Eline Wigdel, Kompetanse Norge (pdf)

Veilederrollen v/Eline Wigdel, Kompetanse Norge (video)

Digital veiledning – erfaringer fra Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste v/Tomas Iversen, Kompetanse Norge (pdf)

Kompetanse Norges nyutviklede ressurser, Digidel og kommunikasjonsverktøy – og hvordan bruke eksisterende og nye ressurser/verktøy som veileder, v/Eddie Pedersen, Kompetanse Norge (pdf)Se opptak av Eddies innlegg (video)

Personvern i veiledningssituasjoner v/Eline Wigdel (pdf)

Personvern i veiledningssituasjoner v/Eline Wigdel, Kompetanse Norge (video)

Praktisk informasjon og påmelding

Samlingen foregår i Zoom. For å få tilgang til samlingen må du melde deg på via lenken under. Zoom-lenken sendes ut til alle påmeldte deltakere dagen før samlingen.

Har du spørsmål om påmelding/avmelding til konferansen, ta kontakt med Amal Karlsen på amal.karlsen@kompetansenorge.no.

Har du andre spørsmål som gjelder samlingen, ta kontakt med Eddie Pedersen eddie.pedersen@kompetansenorge.no.

 


Caser

Det er en fordel om du leser gjennom casene for veilederrollen vi skal jobbe med på webinaret.

 1. En person ønsker å få hjelp til å finne opplysninger som krever å logge inn via Altinn.
  Dere går igjennom de forskjellige trinnene for å komme inn på Altinn, men personen ønsker også å få hjelp til å finne aktuelle dokumenter. Dette gjør at du får en innsikt i saker og dokumenter av personlig karakter. Hvordan vil du håndtere personvernet i dette tilfellet.
 2. En person har hørt om og skjønt at grunnleggende digitale ferdigheter er helt nødvendig for å fungere i dagens samfunn. Personen har litt kjennskap til e-post og bruk av enkle funksjoner på nettet, for eksempel enkle transaksjoner i nettbank, kjøpe kollektivbillett og motta og sende e-post.

  Hvilke andre verktøy og tjenester vil du anbefale personen å lære seg for å kunne delta mer i et digitalt samfunn.
 3. Du får kontakt med en ungdom som tydeligvis behersker å bruke sosiale medier via smarttelefon, men sliter med å finne fram på offentlige sider som inneholder opplysninger som ungdommen må forholde seg til for å kunne behandle egne opplysninger og holde kontakt via nettsiden til kommunen eller statlige organisasjoner.

  Hvordan vil du overbevise om nytten av å beherske det å kunne orientere seg på offentlige sider og hjelpe vedkommende til å komme i gang.
 4. Du har annonsert et kurs i bruk av sosiale medier for eldre som ønsker å bruke dette. Deltakergruppen er på cirka sju personer og har forskjellig kompetanse i utgangspunktet, men bruker nett og noen forskjellige apper på smarttelefonen.

  Hvilke apper vil du anbefale og hvordan sikre at alle deltakerne får den opplæringen de trenger?
 5. Hvilke trekk er helt nødvendig få ta hensyn til når du skal være veileder i grunnleggende digitale ferdigheter for de med svake digitale ferdigheter.

  For eksempel:
  • veiledningssituasjonen
  • egen kompetanse
  • profesjonalitet
  • utstyr og verktøy
 6. Koronasituasjonen har ført til utfordringer for veiledning med fysisk kontakt. Hvordan kan man løse problemer med denne situasjonen – eventuelt hvordan fjernveilede deltakere med svake grunnleggende digitale ferdigheter?
 7. Er den noen spesielle behov man må ta hensyn til når det gjelder veiledning av minoritetsspråklige?

  Språkutfordringer, bruk av assistenter med morsmålskunnskap, andre samarbeidspartnere og så videre.

  Del egne erfaringer og utfordringer. Anbefalinger om samarbeidsmuligheter.

Eventuelle tilleggscaser for de som ikke har mye erfaring med veiledningssituasjoner, men ønsker å diskutere forskjellige typer problemstillinger knyttet til veiledning av de med behov for opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter.

 • Generelle utfordringer for de som veileder de med svake grunnleggende digitale ferdigheter i bibliotek, på servicesenter, i seniorklubber og så videre.
 • Noen anbefalinger hva Digidel og Digihjelpen bør konsentrere seg om.
 • Noen anbefalinger om nye ressurser Digidel bør utvikle.
 • Hvordan kan vi jobbe for å bli bedre veiledere for de som trenger påfyll av grunnleggende digitale ferdigheter.