Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk

Arrangementet har funnet sted

Hva skal til for at vi sammen skal lykkes med fortsatt omstilling? Hvordan skal vi sikre tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft, god kompetanse og målrettet læring i arbeidslivet? Det var temaene på den første konferansen i arbeidet med en nasjonal strategi for kompetansepolitikk.

Konferansen var 1 av 5 temakonferanser knyttet til nasjonal kompetansestrategi.

Tid               Tema 
08.30–09.00 Registrering 
09.00–11.30

Partenes presentasjoner: Hva må en nasjonal kompetansepolitisk strategi inneholde?

Kristin Skogen Lund, NHO

Trude Tinnlund, LO

Anne-Kari Bratten, Spekter

Anders Folkestad, Unio

Jorunn Berland, YS

Anne Folkvord, Akademikerne

Inger Lise Blyverket, Virke

Jorunn Leegaard, KS

Nærmere om prosessen med strategien v/Eivind Heder, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet

Heders innlegg (video)

11.30–12.30 Lunsj
12.30–14.00

Suksesskriterier for prosessen og forventninger til innhold og implementering

  • Hvordan forankre kompetansepolitikk på en best mulig måte?
  • Hvordan kan myndighetene og partene i arbeidslivet samarbeide om utviklingen av en nasjonal strategi for kompetansepolitikk?
14.00–14.15 Kort benstrekk
14.15–15.00

Oppsummering og veien videre v/Gina Lund

Video og presentasjoner fra konferansen Åpne Lukk

Om konferansen

Vox og Kunnskapsdepartementet inviterte til konferansen som markerte starten på arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi. Regjeringen er avhengig av partene i arbeidslivet og andre sentrale kompetansepolitiske aktører for å nå målene om et konkurransedyktig næringsliv, økonomisk vekst, en effektiv forvaltning og et inkluderende samfunn. Kunnskapsministeren ønsker innspill til hvordan myndighetene og partene i arbeidslivet kan samarbeide om utviklingen av en nasjonal strategi for kompetansepolitikk.

Strategiens hovedtemaer var:

  • Hvordan kan vi oppnå god nok kompetanse i arbeidslivet?
  • Hvordan få nok tilgang på kvalifisert arbeidskraft?
  • Hvordan oppnå målrettet læring i arbeidslivet?

Målsetting for denne konferansen var å etablere et samarbeid med partene i arbeidslivet og andre sentrale kompetansepolitiske aktører. Politisk ledelse var til stede, og innspill fra konferansen vil bli brukt i strategiarbeidet.

Åpne Lukk