Krav til omstilling og kompetanseutvikling i arbeidslivet

Arrangementet har funnet sted

Logo til nasjonal strategi

Temaet for konferansen er kompetansepolitikkens betydning for et fremtidsrettet arbeids- og næringsliv. Norge er i dag i en situasjon der omstilling og endringer er den nye normalen for mange. Hva trengs for å sikre og utvikle et konkurranseutsatt norsk næringsliv?

Du kan følge og kommentere strategiarbeidet i sosiale medier ved å bruke #kompetansestrategi2016.

Om konferansen

I samarbeid med Kunnskapsdepartementet inviterte Vox partene i arbeidslivet og andre sentrale aktører til konferansen. Dette er nummer 2 av 5 temakonferanser knyttet til regjeringens arbeid med nasjonal kompetansestrategi. Innspill fra konferansen vil bli brukt i det videre strategiarbeidet.

Sentrale problemstillinger på konferansen:

  • Hvordan styrke arbeidslivets evne til å møte omstilling og kompetanseutfordringer fremover?
  • Hvordan kan vi bevare, utvikle og bruke kompetanse på nye måter og nye områder i omstilling?
  • Hva er næringslivets og partenes vurdering og viktigste innspill knyttet til læring i arbeidslivet og anerkjennelse av slik læring?

Videoer og presentasjoner fra konferansen Åpne Lukk

4. februar 2016

Du kan bare laste ned ett program om gangen.
Når                           Hva
09.30–10.00 Registrering
10.00–10.25

Åpning ved Harald Minge, administrerende direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen (video)

 

Innledning v/statssekretær Bjørn Haugstad, KD og statssekretær Dilek Ayhan, NFD (video)

10.25–10.45

Hvordan kan industrien bevare, utvikle og bruke kompetanse på nye måter og nye områder? v/Jan Hodneland, direktør arbeidsliv i Norsk olje og gass

Omstilling og kompetanseutvikling i Statoil, v/Andreas Holst, direktør for læring og utvikling i Statoil

10.45–11.05

Læring og kompetanseutvikling på arbeidsplassen, v/Kurt Harald Aase, direktør for HR og kommunikasjon,  Halvorsen Group

11.05–11.30 Innspillsrunde ved statssekretærene (ble ikke streamet)
11.30–12.20 Lunsj
12.20–12.55

Regional kompetanseutvikling i omstillingssituasjon, v/Mette Nora Sætre, næringssjef Hordaland Fylkeskommune

Kan fylkeskommunen bidra til økt kompetanse i næringslivet, v/Hilde Uppstad, seniorrådgiver næringsavdelingen, Rogaland fylkeskommune

12.55–13.10 Diskusjon rundt bordet (ble ikke streamet)
13.10–13.25

Samarbeidsmodell for styrket kompetanse i arbeidslivet, v/Bjørn Audun Risøy, daglig leder Kunnskapsparken Helgeland

13.25–13.40 Pause
13.40–14.25

Panel og innspill fra salen (video)

Paneldeltakere:

  • Ola Risnes, NHO
  • Are Tomasgård, LO
  • Paul Fritjof Brekklund, Virke
  • Bjørn Asle Teige, YS Statoil
  • Bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken Helgeland
  • Kurt Harald Aase, Halvorsen Group

Næringslivets og partenes vurdering og viktigste innspill knyttet til læring i arbeidslivet og anerkjennelse av slik læring

14.25–14.45

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging, v/Arild Kristensen, daglig leder Norwegian Smart Care Cluster

14.45–15.00

Avslutning og veien videre, v/Margrethe Svensrud Marstrøm
Alt om veien videre finner du på samlesiden for Nasjonal strategi for kompetansepolitikk.

Åpne Lukk