Kompetansefrokost: Først ut – sist inn

Arrangementet har funnet sted

Portrett av de fire deltakerne i kompetansefrokosten, foto.

Først til å miste jobben – sist til å få den tilbake. Er det håp for voksne med svak grunnkompetanse? Med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, seniorforsker Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret og direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge. Moderator: Hilde Charlotte Solheim.

Under koronakrisen er det de med lavest formell kompetanse som har falt aller først ut av arbeidslivet og de som kommer sist inn igjen. Mangler du grunnkompetanse, blir det vanskelig å delta i opplæring, på jobbmarkedet og i samfunnslivet ellers. Yrkene med få krav til kvalifikasjoner opplever høyest ledighet og permitteringer nå.

Bransjene som er hardest rammet, er de som har størst andel ansatte med lav grunn­kompetanse, for eksempel overnatting og servering, varehandel og kultur, underholdning og fritids­aktiviteter. Har du ikke fullført videregående faller du lett ut av jobbmarkedet. Og jo eldre du er, desto større er risikoen for at du er blitt ledig. De som ikke er født i Norge står klart mest i fare for å miste jobben.

Kompetansefrokosten ble streamet på Facebook, se opptaket her.

I årets siste kompetansefrokost i Kompetanse Norge spør vi blant annet om:

  • Er det håp for folk med svak grunnkompetanse?
  • Hvordan sikrer vi at de svakeste bygger omstillingskompetanse og får sikrere jobber?
  • Har krisen skapt arbeidsledighet med utstøtingsmekanismer, slik at de med minst utdanning blir varig ledige?
  • Blir jobbene med lave krav til formell kompetanse borte for alltid?
  • Hvilke krisetiltak er satt inn for å sikre kompetansepåfyll for de ledige og permitterte?
  • Er det bare de aller mest effektive i arbeidsstokken som blir igjen og er trygge?
  • Hvordan sikrer vi at personer med lav grunnkompetanse kan bygge denne og slik være mer robuste i kriser og omstilling?

Kompetansefrokosten ble streamet på Facebook, se opptaket her.

Program

08.30: Velkommen v/Hilde Charlotte Solheim
08.35: Korte innledningsinnlegg og panelsamtale

  • LO-leder Hans-Christian Gabrielsen
  • Seniorforsker Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret
  • Direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge

09.30: Slutt

 

Praktisk informasjon

Arrangementet foregår i Zoom. Du må melde deg på for å delta. Du får lenka til arrangementet på e-post dagen før arrangementet starter.

Du kan stille spørsmål til panelet i Zoom. Arrangementet blir også streamet på Facebook.Om panelet

Sveinung Skule er direktør i Kompetanse Norge. Han har tidligere arbeidet som adm. direktør i Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), forskningsdirektør ved Høgskolen i Oslo (nå OsloMet), avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet og forskningsleder i Fafo.

Hans-Christian Gabrielsen er LO-leder, og en av Norges tydeligste talsmenn for fagorganiserte og arbeidstakere på alle nivåer. LO er Norges største lønnstaker­organisasjon, med over 950 000 medlemmer både innen privat og offentlig sektor, og innen alle bransjer og yrker. Gabrielsen har fagbrev som prosessoperatør og har mangeårig erfaring som tillitsmann og lokalpolitiker for Arbeiderpartiet.

Oddbjørn Raaum er seniorforsker ved Frischsenteret, og har en lang merittliste av forskning blant annet innen arbeidsmarkedspolitikk og ledighet, utdannings­politikk, minoriteter og migrasjon. Han ledet Livsoppholds­utvalget (2017–2018) om finansiering av livsopphold for voksne i grunnskole- og videregående opplæring.

Moderator Hilde Charlotte Solheim er forfatter, journalist, debattleder og driver profesjonelt styrearbeid. Hilde er tidligere direktør i Hoved­organisasjonen Virke og NHO Reiseliv, og har bakgrunn som forfatter og journalist i Aftenposten, VG, Nettavisen og Dagsavisen.

Informasjon om Zoom

Kompetanse Norge bruker Uninetts Zoom-tjeneste. Denne kjører på en sikrere plattform enn den amerikanske, og er regulert gjennom egne avtaler. Zoom er fortsatt ett av verktøyene NorSIS anbefaler for videomøter.