Nettkurs om voksenpedagogikk

Dette nettkurset handler om pedagogiske utfordringer knyttet til voksnes læring. Det egner seg for alle som underviser voksne. Det tar for seg trekk ved voksne i læringssituasjoner, motivasjon og motstand, og hvordan voksne lærer.

Det er ingen påmelding, kursbevis, studiepoeng eller betaling knyttet til kurset.

Gjennomføring av nettkurs

Kurset kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Notatark og annet materiell bør lastes ned i forkant. Skal kurset gjennomføres i gruppe, er det en fordel om en gruppeleder i forkant har satt seg inn i videoene og oppgavene for å planlegge gjennomføringen. Sjekk også avspilling med lyd og bilde.

Nettkurs

Kurset har tre deler:

Se videopresentasjon

Notatark til presentasjonen (pdf)

Refleksjonsoppgaver:

  1. Hva er forskjell på barn og voksne i en læringssituasjon?

  2. Hvordan kan du legge til rette for dine egne deltakere ut fra den livssituasjonen de har?

  3. Hvordan kan du i ditt fag knytte innholdet i undervisningen til deltakernes livsverden, slik at de ser nytteverdien i det de lærer i eget liv og i et samfunnsperspektiv?

  4. Hvordan kan du bygge og opprettholde en (god) relasjon til dine deltakere for å skape et trygt læringsmiljø?

Se videopresentasjon

Notatark til presentasjonen (pdf)

Refleksjonsoppgaver:

  1. Voksne kan ofte reagere med motstand i læringssituasjoner (jfr. Wahlgren 2010). Hva kan årsakene være til dette? Har du som lærer erfaringer med hvordan det kan komme det til uttrykk? Hvordan har du eventuelt taklet slike situasjoner?
  2. Er alle erfaringer like relevante? (Jamfør utsagn i videopresentasjonen.)Samtaler du og dine deltakere om hvordan deltakernes erfaringer og ressurser kan brukes i læringssituasjonen?
  3. Hvordan kan du som lærer rent konkret legge til rette for at deltakernes ressurser og erfaringer kan trekkes inn i læringssituasjoner?
  4. Hvordan kan læringen styres ut fra behov hos deltakerne dine?

Se videopresentasjon

Notatark til presentasjonen (pdf)

Refleksjonsoppgave:

  1. Er det forskjell på måten barn og voksne tilegner seg læring på, slik du ser det?
  2. Hvordan kan du trene refleksjon hos egne deltakere i ditt fag?

Bjarne Wahlgren (2010): Voksnes læreprocesser. Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde. København: Akademisk forlag

Knud Illeris (2003): Voksenuddannelse og voksenlæring. Fredriksberg: Roskilde Universitetsforlag

Knud Illeris og Signe Berri (red) (2005): Tekster om voksenlæring. Fredriksberg: Roskilde Universitetsforlag

Lis Karin Andersen (2015): «Voksenpedagogisk praksis – tilrettelegging for læring hos studenter» i Jonsmoen og Greek (red): Språkmangfold i utdanningen. Refleksjon over pedagogisk praksis. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag