Toppmotivert av kurs på jobben

– Dette skulle jeg gjort for lenge siden, sier butikkmedarbeider Nina Tørresen. Hun er en av fem ansatte i skobutikken Mani i Vestkanten-senteret i Bergen som går på Kompetansepluss-kurs.

Medarbeider Nina Tørresen (t.h.) og butikkleder Andrea Kardos i skobutikken Mani
Medarbeider Nina Tørresen (t.h.) og butikkleder Andrea Kardos i skobutikken Mani går begge på Kompetansplusskurs. (FOTO: Espen Brynsrud)

Mye har endret seg på jobben de 38 årene siden hun startet i skobutikk, forteller den erfarne butikkmedarbeideren. Data, statistikk og listeføring, for eksempel.

– Det er ikke lenger nok med skokunnskap. Man må kunne så mye mer, sier Tørresen.

Tenkt på det i mange år

– Jeg har tenkt på å ta kurs i mange år. Jeg skulle gjort dette her for lenge siden. Men det har liksom ikke vært tilgjengelige kurs, sier hun.

Målet hennes er å ta fagbrev i salgsfaget, som praksiskandidat. Praksiskandidatordningen går ut på at voksne som har allsidig praksis innenfor et fag kan gå opp til en fagprøve uten å ha gått på skole eller vært lærling. Som forberedelse til fagbrev-teorien tar hun Kompetansepluss-kurs. Gjennom Kompetansepluss kan bedriftene få tilskudd til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig og ikt.

– Jeg går på kurs en kveld i uka, fra klokka tre. Det blir mye lesing ved siden av. Jeg har jo lyst til å lære mest mulig, sier Tørresen.

– Ja, hun blir skikkelig giret, smiler sjefen i Mani-butikken, Andrea Kardos.

Skobutikksjefen ser stor utvikling både i kunnskapen om lover og regler og datainnsikten.

Ble årets butikk

KOmpetanse Norge-direktrør Gina lund, Retor Torgeir Toppe ved Folkeuniversitetet Vestlandet og butikksjef Andrea Kardos i Mani på Vestkanten senter i Bergen.– Det er klart det utgjør en forskjell. Mani-butikken på Vestkanten-senteret ble kåret til årets butikk både her på senteret og i Mani-kjeden i 2016, forteller Andrea Kardos.

Økt kompetanse har en stor del av æren, mener hun. Kardos mener det er viktig at de ansatte tar kurs, og hun prøver å tilrettelegge for det. Resultatet er motiverte medarbeidere, som ser på butikkdriften på en annen måte.

– Nina er så giret at det smitter over på kollegaene hennes. Vi spiller hverandre gode, sier butikklederen.

Bedre kommunikasjon

– Jeg går på Kompetanseplusskurs selv også, sier Kardos. Hun har jobbet 17 år som leder, men har ikke noen formell utdanning i ledelse. For folk som ikke har norsk som morsmål kan det være krevende å mestre fagspråk på norsk.

– Jeg blir bedre i kommunikasjon. Kurset handler mye om å bli kjent med seg selv.

– Blir hun en bedre leder av dette?

– Ja, smiler Nina Tørresen.

Ledelsen er nøkkelen

Kursarrangøren for Mani-butikken på Vestkantensenteret er Folkeuniversitetet Vestlandet. Rektor Torgeir Toppe understreker at koblingen til arbeid er viktig. Opplæringen skal være relatert til jobben din. Jobblivet skal gjennomsyre undervisningen i Kompetansepluss.

– Vi prøver å gjøre Kompetansepluss-kursene relevante for folk i jobb. Vi skulle gjerne koblet fagopplæring og opplæring i grunnleggende ferdigheter enda tettere sammen, sier Toppe.

Folkeuniversitetet Vestlandet kan ikke tilby fagopplæring i Kompetansepluss, men mange tar kurs i grunnleggende ferdigheter for å komme seg videre til fagutdanning etterpå.

Ledelsen er nøkkelen. De må se verdien av kursing og opplæring.

– Det er lett å tenke at det aldri passer: Når butikken går bra har de ikke tid, og når det går dårligere har de ikke råd, sier Toppe.

Oppfordrer flere småbedrifter til å søke

Medarbeider Nina Tørresen (t.h.) og butikkleder Andrea Kardos i skobutikken Mani sammen med Kompetanse Norge-direktøe Gina Lund.Tilskuddsordningen Kompetansepluss har gitt støtte til kurs for ansatte i en rekke bransjer gjennom 16 år. Industrien, bygg- og anlegg, offentlige virksomheter og overnattings- og serveringsbedrifter er store brukere av tilskuddsordningen.

– Mange har oppdaget Kompetansepluss, men vi har en overvekt av større virksomheter. Mindre bedrifter vil også være godt tjent med å satse på kurs på arbeidsplassen, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

Det er overraskende at søknaden er såpass lav blant småbedriftene, mener butikksjef Andrea Kardos.

– Jeg tror at for få er klar over muligheten til å ta slike kurs. Derfor trengs det enda mer info, sier hun.