Presentasjonene fra oppstartskonferansen

Her finner du presentasjonene fra konferansen i Asker 31. mai og 1. juni.

Rekkefølgen følger det opprinnelige programmet.

Presentasjonene første dag

Velkommen til oppstartskonferansen (pdf)
v/direktør Gina Lund, Kompetanse Norge og avdelingsdirektør Toril Melander Stene, Justis- og beredskapsdepartementet

Meld. St. 16 Fra utenforskap til ny sjanse: Mer og bedre opplæring for voksne (pdf)
v/avdelingsdirektør Tone H. Sollien, Kunnskapsdepartementet

Å lære fag og språk. Det europeiske rammeverket og læreplanene i forberedende voksenopplæring (pdf)
v/delprosjektleder Eli Moe, Kompetanse Norge

Presentasjon av Kompetanseløftet (pdf)
v/delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen, Kompetanse Norge

Presentasjon av kartleggingsprosjektene (pdf)
v/rådgiver Signe Wiger, rådgiver Jonny Eriksen

Presentasjon av e-læringsprosjektene (pdf)
v/delprosjektleder Eline Wigdel, Kompetanse Norge

Utdanningsdirektoratet: forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne (pdf)
v/Kirsten Waarli, Utdanningsdirektoratet

Presentasjonene fra parallellene

Norsk for språklige minoriteter (pdf)
v/Ingeborg Gjerseth, Johannes læringssenter og Unni Rabben, Oslo voksenopplæring Rosenhof

Norsk (pdf)
v/Ingrid Bugge og Anne Kristensen, Oslo voksenopplæring Sinsen

Engelsk (pdf)
v/Astrid Haugestad, Høgskolen Vestlandet og Annelén Stenbakken, Oslo voksenopplæring Helsfyr

Samfunnsfag (pdf)
v/Erling Haakstad, Oslo voksenopplæring Helsfyr og Lene Vårum, Delta voksenopplæring (Askim)

Naturfag (pdf)
v/Ragnhild Neeraas Dahl, Sunndal voksenopplæring og Tove Haugsland, Johannes læringssenter

Matematikk (pdf)
v/Randi Klingsheim Bø, Sandnes læringssenter og Jorunn Lysberg, Enhet for voksenopplæring (Trondheim)

Grunnmodulen (pdf)
v/Lotte Stensrud, Oslo voksenopplæring Skullerud og Berit Watne, Sandnes Læringssenter

Presentasjonene andre dag

Å lære et andrespråk og å lære fag på andrespråket – om å se språklige og faglige utfordringer i sammenheng (pdf)
v/førsteamanuensis Finn Aarsæther, Høgskolen i Oslo og Akershus

Å lede kollektive utviklingsprosesser: Vurderingspraksis og vurderingskompetanse (pdf)
v/postdoktor Henning Fjørtoft, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kartlegging og innplassering (pdf)
v/inntaksrådgiver Marta Jedra, Johannes læringssenter

Ulike modeller for organisering av forsøket – Ski voksenopplæring (pdf) og Voksenopplæringa i Nærøy (pdf)
v/rektor Torill Madsen Brandser, Ski voksenopplæring og rektor Solveig Solstad, Voksenopplæringa i Nærøy

Lokalt utviklingsarbeid og bruk av prosjektgruppe (pdf)
v/lærerne Marie Fossheim og Lene Kvassheim, Ålesund voksenopplæringssenter

Hva skjer videre? (pdf)
v/delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen, Kompetanse Norge