Øve til Statsborgerprøven

Her kan du øve til Statsborgerprøven:

Eksempeloppgaver

Eksempeloppgavene viser hvordan oppgavene i selve prøven er. Du bør gå gjennom eksempeloppgavene med en lærer, slik at du kjenner de ulike oppgavetypene godt før du tar prøven.

Se eksempeloppgaver

Samfunnskunnskap.no

samfunnskunnskap.no finner du tekster og filmer som dekker pensum til prøven.