Øve til Samfunnskunnskapsprøven

Her kan du øve til samfunnskunnskapsprøven:

Samfunnskunnskap.no

samfunnskunnskap.no finner du tekster og filmer som dekker pensum til prøven.

Eksempeloppgaver

Eksempeloppgavene viser hvordan oppgavene i selve prøven er. Du bør gå gjennom eksempeloppgavene med en lærer. Slik at du kjenner de ulike oppgavetypene godt før du tar prøven.

Se eksempeloppgaver