Påmelding til tilrettelagt norskprøve

Her melder prøvesteder opp kandidater som har fått godkjent tilrettelagt norskprøve.

Prøven kan tilpasses kandidatenes forutsetninger og behov lokalt uten at det faller inn under bestemmelsen om tilrettelegging av prøven. Dette omfatter for eksempel å justere skriftstørrelsen på lokal pc-skjerm.

Ved behov for tilrettelegging som involverer en alternativ prøve må HK-dir (vi har nettopp skiftet navn fra Kompetanse Norge) alltid kontaktes. Ulike ønsker/behov for tilrettelegging utover alternativ prøve, som ikke dekkes av gjeldende prøvereglement, må vi vurdere på faglig grunnlag.

 


Skjemaet er bare tilgjengelig i påmeldingsperioden.