Etter- og videreutdanning i tariffavtaler

På oppdrag fra EVU-utvalget har Fafo skrevet en rapport om hvordan arbeidslivet i offentlig sektor tilrettelegger for etter- og videreutdanning. Rapporten beskriver ordninger i tariffavtaler i offentlig sektor som sikter mot å bidra til kompetanseutvikling.

Rapporten er en kartlegging av hvilke ordninger for etter- og videreutdanning som finnes i tariffavtaler i offentlig sektor. Slik har rapporten også undersøkt tariffavtalenes betydning for etter- og videreutdanning. Særskilt oppmerksomhet rettes mot grupper som har høy deltakelse i etter- og videreutdanning, som lærere og sykepleiere.

Rapporten vektlegger hvordan et system for etter- og videreutdanning må skape incitamenter for arbeidstaker og sikre relevans for arbeidsgiver. Videre går rapporten blant annet inn på temaer som kartlegging av kompetanse, finansiering av etter- og videreutdanning, rett til å ta etter- og videreutdanning og permisjonsrettigheter.

Rapporten inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for ekspertutvalget.

Les rapporten her (lenke til Fafos nettside).